ความเข้าใจในเรื่อง การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)

ซื้อแฟรนไชส์

การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

การซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ กลายเป็นทางเลือกที่นิยมสำหรับหลายๆ คน ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อม  สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อซื้อแฟรนไชส์คือ สิทธิพิเศษขั้นพื้นฐานในการที่จะขายสินค้าชนิดใดๆ หรือผลิตสินค้าตามวิถีทางธุรกิจที่กำหนดไว้ ผู้ที่จะทำการขายสิทธิ เรียกว่า เจ้าของแฟรนไชส์ ส่วนคุณคือผู้ที่จะซื้อแฟรนไชส์นั่นเอง

การจัดการบริการ การผลิต การจัดผลิตภัณฑ์ ถูกกำหนดโดยชื่อเจ้าของแฟรนไชส์ หรือ โดยเครื่องหมายการค้า หรือโดยชื่อหรือสัญลักษณ์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ออกแบบและเป็นเจ้าของโดยเช่าจากแฟรนไชส์ การที่จะเข้าซื้อแฟรนไชส์ได้นั้น คุณจะเข้าสู่ข้อตกลงที่ต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งในการที่จะได้สิทธิจัดจำหน่าย สินค้าหรือบริการขอ งเจ้าของแฟรนไชส์ สิทธิที่คุณจะได้นั้นโดยปกติจะมีระยะเวลาและขอบเขตการจำหน่ายในพื้นที่ที่ จำกัด ข้อตกลงนั้นอาจจะบังคับให้คุณจัดการดำเนินการตามวิธีการที่เจ้าของแฟรนไชส์ ได้วางเอาไว้ บางทีคุณจำเป็นที่จะต้องดำเนินธุรกิจในแบบที่ต้องชี้แจงทุกรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจนั่นเอง

การซื้อแฟรนไชส์ หมายความว่า คุณต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียม การเข้าเป็นแฟรนไชส์ซึ่งอาจจะเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียวหรือเป็นรายงวดตาม กำหนดระยะเวลา นอกจากนี้คุณอาจจะยังต้องจ่ายค่าสิทธิพิเศษต่างหาก โดยทั่วไปจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย บางทีคุณจะต้องรับผิดชอบบางส่วนของต้นทุนที่ทางเจ้าของแฟรนไชส์ได้ทำการ โฆษณาและทำการตลาดต่างๆ ข้อตกลงแฟรนไชส์อาจจะต้องทำให้คุณต้องซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ จากเจ้าของแฟรนไชส์หรือจากแหล่งที่เจ้าของแฟรนไชส์ได้ระบุไว้   ว่าที่ไหนและ จากใครที่คุณต้องซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เป็นภาพลักษณ์ของแฟรนไชส์ อาจจะ ต้องเป็นสมบัติของเจ้าของแฟรนไชส์หรืออาจจะต้องเช่าซื้อหรือซื้อจากเจ้าของ แฟรนไชส์

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะซื้อแฟรนไชส์ให้แน่ใจเสียก่อน  คุณได้ตรึกตรองและปรึกษาผู้รู้อย่างรอบคอบก่อนที่จะเซ็นเอกสารใดๆ ผู้รู้ของคุณจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดต่อทำธุรกิจเกี่ยวกับ แฟรนไชส์มาก่อน และควรจะมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย และถึงแม้ว่าคุณจะต้องจ่ายสำหรับค่าปรึกษา แต่มันก็คุ้มกับสิ่งที่จะได้มา การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแฟรนไชส์จะสามารถทำกำไรให้คุณได้

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie