การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) คืออะไร

การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) คือ กระบวนการความคิดที่เกิดจากการพิจราณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติการไว้อย่างชัดเจน โดยคาดหวังว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินงานไปตามแผนงานที่วางไว้และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

โดย การวางแผนธุรกิจ จะประกอบไปด้วย

 1. การวางแผนด้านการเงิน
 2. การวางแผนด้านการตลาด
 3. การวางแผนด้านการจัดการ
 4. การวางแผนด้านบุคลากร
 5. การวางแผนด้านเทคโนโลยี
 6. การวางแผนด้านกลยุทธ์
 7. การวางแผนด้านการผลิต
 8. การวางแผนด้านการขนส่งและจัดส่ง
 9. การวางแผนด้านการบัญชี
 10. การวางแผนด้านการขาย
 11. การวางแผนด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

โดย SMEsplannet

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie