ทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

mmthailand.com

ภาพจาก : mmthailand.com

การทำกิจกรรมทางการตลาดนับเป็นเครื่องมือไอเอ็มซีที่นิยมใช้กันมากเครื่องมือหนึ่งในปัจจุบัน ในสัปดาห์นี้ผู้เขียนจึงอยากให้คุณผู้อ่านได้ทราบถึงองค์ประกอบที่สำคัญ ของการทำกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

เน้นการสื่อสาร (communication) 

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ว่า ทุกกิจกรรมทางการตลาดมุ่งสื่อสาร และต้องการให้ข่าวสารแก่ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงคุณประโยชน์และความแตกต่าง ของตราสินค้า เพื่อโน้มน้าวและชักจูงบุคคลผู้ได้รับสารเหล่านั้นให้มาร่วมกิจกรรม โดยอาจจะทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์อย่าง หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร หรือการส่งจดหมายไปยังกลุ่มเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้ล้วนมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการสื่อสารทั้งสิ้น

ช่วยลดงบประมาณ (cut cost)

การทำกิจกรรมทางการตลาดช่วยลดต้นทุนของการทำการสื่อสารการตลาดสำหรับตราสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงข้ามกับการทำโฆษณาที่ใช้งบประมาณสูงกว่ามาก ดังนั้นจึงทำให้การทำกิจกรรมทางการตลาด เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะนักการตลาดที่ดีควรใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ประสิทธิผลต่อตราสินค้าสูงสุดนั่นเอง

ส่งเสริมการทำวิจัย (conduct research) 

หากทุกกิจกรรมทางการตลาดสามารถทำวิจัยได้ด้วย ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตราสินค้านั้นๆ เพราะลูกค้าและผู้คาดหวังเป้าหมายต่างก็มาอยู่ที่งานกิจกรรมนั้นแล้ว นักการตลาดจึงไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนในการทำวิจัยอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยสินค้าใหม่ วิจัยตลาด หรือแม้แต่การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเองก็ตาม ก็สามารถทำวิจัยในงานกิจกรรมเหล่านั้นได้

หวังผลทางธุรกิจ (commercial) 

เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดสำหรับตราสินค้าทุกอย่าง ต่างก็หวังผลทางธุรกิจการค้าทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ดังนั้นนักกลยุทธ์การตลาดจึงต้องระลึกเสมอว่า การทำกิจกรรมทางการตลาดควรทำให้เกิดการขายสินค้าได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจของทุกตราสินค้าเลยทีเดียว

ต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในกระแสความนิยม (current issue) 

การพิจารณาเลือกทำกิจกรรมทางการตลาดต้องคำนึงถึงกระแสความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ และถ้าหากกระแสนิยมในเรื่องนั้นๆ เกี่ยวข้องกับสินค้าด้วยก็จะยิ่งดี เพราะจะเป็นการช่วยเพิ่มและเร่งให้เกิดคุณค่ากับตราสินค้าได้มากขึ้น 

สามารถสร้างความสนใจได้ (command attention) 

กิจกรรมทางการตลาดต้องสามารถสร้าง และกำหนดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะรายละเอียดและโปรแกรมของกิจกรรมทางการตลาดนั้นจะต้องผ่านการคัดเลือก สร้างสรรค์ และวางแผนอย่างพิถีพิถันและรอบคอบ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด

ควรมีกิจกรรมอื่น ๆ เสริม (cutting edge service) 

ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดนั้น นักกลยุทธ์การตลาดควรเพิ่มกิจกรรมของตราสินค้าที่นอกเหนือจากการทำกิจกรรมทางการตลาดไว้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกับตราสินค้า เพราะยิ่งนักการตลาดสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้มากเท่าไหร่ ก็จะทำให้ลูกค้าและผู้คาดหวังเป้าหมายของตราสินค้า เกิดความผูกพันกับตราสินค้ามากขึ้นเท่านั้น

 มีความสะดวกสบาย (convenience) 

การทำกิจกรรมทางการตลาดที่ดีจะต้องอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบาย หาง่าย และถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยก็จะยิ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้า กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะไม่มีลูกค้า ผู้คาดหวัง และกลุ่มเป้าหมายคนใดที่ไม่ชอบความสะดวกสบาย 

คุณผู้อ่านคงได้ทราบกันแล้วนะครับว่า การทำกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง หากคุณผู้อ่านนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ ผู้เขียนก็มั่นใจว่า การจัดกิจกรรมทางการตลาดของคุณผู้อ่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน แล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับ!

 

บทความโดย : ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
อ้างอิง  : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie