ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook/Website

ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์

ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์

ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอี และคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องด้วยลักษณะของสินค้าที่มีการซื้อง่ายขายคล่อง และมีราคาไม่แพงจนเกินไปนัก อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและกระแสแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา (Fast fashion) จึงคาดว่า สินค้าดังกล่าวน่าจะมีความต้องการจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

การเตรียมความพร้อม…สำหรับเริ่มต้นทำธุรกิจขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์


เตรียมความพร้อม/ข้อมูลพื้นฐาน

ถึงแม้ว่าการเปิดร้านค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์จะถูกสร้างขึ้นโดยง่าย แต่ผู้ประกอบการควรที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยควรเตรียมดังนี้

ผู้ประกอบการต้องทำการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า (Consumer behavior) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมที่สุด
ต้องอัพเดทกระแสแฟชั่นหรือความนิยมเสื้อผ้าของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สินค้าที่ขายตรงกับความนิยมของผู้บริโภคได้ทันเวลา ซึ่งอาจจะตามข่าวหรืออัพเดทกระแสแฟชั่นผ่านทางหนังสือ นิตยสารแฟชั่น หรือเว็บไซต์ต่างๆ
 ข้าใจในระบบธุรกิจซื้อขายออนไลน์ 

เช่น การเลือกรูปแบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการชำระเงินการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เนื่องจากจะช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจซื้อขายออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์/ร้านค้าออนไลน์

เลือกเว็บไซต์สำหรับเปิดร้านค้าออนไลน์

จะมีอยู่ 2 แบบ คือ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเอง โดยสร้างขึ้นจากชุดโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ ซึ่งแบบนี้ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะหากต้องจ้างคนอื่นในการเขียนโปรแกรม ในขณะที่อีกแบบคือ เปิดร้านออนไลน์กับเว็บไซต์สำหรับสร้างร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะ (E-marketplace) เช่น Tarad.com, Weloveshopping.com เป็นต้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เริ่มต้นตั้งแต่ให้บริการฟรี-5,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งการเปิดร้านค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ในระยะเริ่มต้น แนะนำให้ผู้ประกอบการเลือกเปิดผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูปดังกล่าวจะง่ายและสะดวกกว่า มีฟังก์ชันสำเร็จรูปต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ ระบบการสั่งซื้อ ระบบการชำระเงิน การแจ้งโอนเงิน การติดต่อสอบถามเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น

ตั้งชื่อโดเมนของร้านค้า 

หลังจากเลือกเว็บไซต์ที่จะทำการเปิดธุรกิจออนไลน์ได้แล้ว การตั้งชื่อร้านค้านับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้จัก และเกิดการจดจำ ยกตัวอย่างเช่น  ERROR! HYPERLINK REFERENCE NOT VALID. www.koreastyle.com เป็นต้น ซึ่งการตั้งชื่อและจดโดนเมนร้านค้า ควรเลือกชื่อที่โดดเด่น และจดจำได้ง่าย หรืออาจจะเป็นชื่อที่แสดงความเป็นตัวตนของธุรกิจ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อๆไป

จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการ และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือได้ที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

บัญชีเงินฝากสำหรับให้ลูกค้าโอนเงิน 

ผู้ประกอบการจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารไว้สำหรับให้ลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้า  ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกับทั้งผู้ประกอบการและลูกค้า และเหมาะกับสินค้าที่มีราคาไม่สูงนักอย่างเสื้อผ้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจจะสมัครใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต (E-Banking) หรือบนมือถือไว้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจสอบยอดเงินได้อย่างสะดวกมากขึ้น

เตรียมข้อมูลของผู้ประกอบการและรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ บนเว็บไซต์ 

ผู้ประกอบการธุรกิจควรที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหรือรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบนเว็บไซต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามากขึ้น อาทิ ชื่อ-นามสกุลของผู้ประกอบการ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์ร้าน หรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย แหล่งนำเข้าสินค้า เป็นต้น

 

อ้างอิงจาก : kasikornbank

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie