ธุรกิจร้านหนังสือขนาดเล็กกับ ร้านหนังสือสวนเงินมีมา

ร้านหนังสือสวนเงินมีมา

ตึกแถวสองห้องสีส้มกับสีเขียว ริมถนนเฟื่องนคร ตรงข้ามวัดราชบพิธ เป็นที่ตั้งของร้านหนังสือทางเลือกแนว “วรรณกรรมขับเคลื่อนทางสังคม”
ร้านนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นลูกหลานของร้านศักษิตสยาม ร้านหนังสือแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2510 (ก่อตั้งโดยอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์) ร้านศักษิตสยามเดิมเป็น “สภาสนทนา” ของหมู่ปัญญาชนหลากหลายอาชีพ ส่วน “ร้านสวนเงินมีมา” ก็สืบทอดเจตนารมณ์ที่จะนำเสนอแนวคิดใหม่ต่อสังคมผ่านหนังสือและกิจกรรมต่างๆ

ความเป็นมา
จากร้านหนังสือศักษิตสยามที่ย้ายมาจากสามย่าน สู่ถนนเฟื่องนคร คนทำหนังสือรุ่นต่อมาได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาขึ้นในปี 2544 และขายหนังสือของสำนักพิมพ์ภายในร้านศักษิตสยาม ซึ่งยังคงกิจกรรม “ศักษิตเสวนา” ที่สืบต่อกันมากว่า 40 ปี ประกอบกับโครงการต่างๆ ว่าด้วยประเด็นทางสังคมใหม่ๆ ซึ่งต้องการพื้นที่ในการดำเนินงานมากขึ้น จึงขยายที่ทางมายังตึกแถวใกล้ๆ ให้เป็นสำนักงานสำนักพิมพ์ ร้านหนังสือ ร้านขายอาหารและขายสินค้ากรีนจากผู้ผลิตในเครือข่ายสีเขียวที่สำนักพิมพ์รณรงค์อยู่ ร้านหนังสือสวนเงินมีมาจึงเป็นหน้าร้านรองรับหนังสือของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา และของสำนักพิมพ์อื่นที่เป็นในในแนวทางเดียวกัน เป็นพื้นที่พบปะ สนทนาของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยมีพื้นที่เงียบๆ ให้พูดคุย อ่านหนังสือ หรือทำงานสบายๆ

เอกลักษณ์ที่แตกต่าง
จุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่ประเภทของหนังสือที่นำเสนอประเด็นใหม่สู่สังคม อาทิ วรรณกรรมเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม การศึกษาทางเลือก ประวัติศาสตร์ จิตวิญญาณ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ สุขภาพ เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นหนังสือรสเข้มที่ถูกใจนักอ่านคอแข็ง นอกจากนั้น ทางร้านยังพ่วงกับร้านอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เป็นการช่วยเพิ่มรายได้อีกทาง

โอกาสและความเป็นไปได้ทางการตลาด
แนวคิดของร้านนี้ถือว่า “หายาก” ในตลาดร้านหนังสือ เป็นโอกาสของร้านที่จะพุ่งเป้าสู่นักอ่านตรงกลุ่ม และดึงความสนใจจากสื่อมวชนให้มาทำข่าวได้ ประกอบกับเมื่อเปิดร้านในบรรยากาศที่สดใส แต่ยังคงแนวคิดหลักจากร้านศักษิตสยามที่มีมาแต่เดิม ก็ทำให้ร้านได้ท้ังลูกค้ากลุ่มเดิม (ผู้ใหญ่วัยทำงาน) และลูกค้ากลุ่มใหม่ (นักเรียนนักศึกษา)

มุมหนังสือสวนเงินมีมา

เคล็ดลับของร้านหนังสือ “สวนเงินมีมา”
– จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ การจัดเสวนาประเด็นใหม่ๆ ทางสังคม (เช่น เศรษฐกิจแนวใหม่ การรณรงค์เรื่องเกษตรอินทรีย์ การทำตลาดสีเขียว ฯลฯ) และการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย เหล่านี้เป็นช่องทางที่สามารถดึงผู้คนเข้ามาที่ร้าน

– รับสมัครสมาชิกฟรี ฐานข้อมูลลูกค้าจะทำให้ทางร้านสามารถส่งข่าวสารกิจกรรม แนะนำหนังสือออกใหม่ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไปสู่สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนช่วยรักษาลูกค้าเก่าและเรียกลูกค้าใหม่ไปด้วยพร้อมๆ กัน

– ผู้ดูแลร้านหนังสือต้องมีใจรัก เป็นนักอ่าน และติดตามหนังสือออกใหม่อยู่ตลอด ทั้งนี้เพื่อจะได้คัดเลือกหนังสือให้ตรงกับแนวร้าน สามารถสื่อสารกับสายส่งได้รู้เรื่อง (ร้านเล็กมีพื้นที่จำกัด ถ้าไม่คุยกับสายส่งให้ดี จะเกิดปัญหาว่าได้หนังสือที่ไม่ต้องการมาเบียดบังพื้นที่) ที่สำคัญจะทำให้มีข้อมูลสำหรับแนะนำลูกค้า เพราะร้านหนังสือเล็กๆ นั้นลูกค้ามักจะสอบถามข้อมูลกับคนดูแลมากกว่าร้านหนังสือทั่วไป

– ในกรณีที่ร้านมีสำนักพิมพ์ของตนเองด้วย ให้พยายามขายหนังสือของตนมากกว่าของสำนักพิมพ์อื่น  เนื่องจากการขายหนังสือของที่อื่นๆ (ผ่านสายส่ง) กำไรจะถูกกำหนดอยู่ที่ 20% แต่ถ้าขายหนังสือของตัวเอง (ไม่ถูกหักเปอร์เซ็นต์จากสายส่ง) ร้านก็จะมีกำไรมากขึ้น อย่างไรก็ดี การวางหนังสือในร้านก็ต้องมีความหลากหลาย ต้องคุมไม่ให้หลุดจากคอนเซ็ปท์ของร้านด้วย

ข้อมูลทางธุรกิจ
เจ้าของ : บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด โดยวรนุช ชูเรืองสุข บรรณาธิการสำนักพิมพ์ และผู้ดูแลร้านหนังสือ
ขนาดร้าน : ตึกแถว 2 ชั้น 2 ห้อง (ร้านหนังสือพื้นที่ 1 ห้อง ชั้นเดียว)
ปีที่เปิดให้บริการ : ปี 2552 (นับจากปีที่สร้างร้านหนังสือแห่งใหม่เท่านั้น)
งบประมาณเริ่มต้น : 3,000,000 บาท (ค่าปรับปรุงโครงสร้าง ตกแต่ง และการจัดการสำหรับตึกแถวทั้ง 2 ห้อง) ไม่รวมค่าเงินประกันสายส่งหนังสือ รายละ 30,000 – 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน : 5 – 6 ปี
จำนวนพนักงาน : 2 คน (เฉพาะร้านหนังสือ)
โครงการในอนาคต : ยังไม่มี

ข้อมูลการติดต่อ
77,79 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์. 02-622-0955,
02-622-0966, 02-622-2495-6
โทรสาร. 02-622-3228
Email: info@suan-spirit.com
Website: www.suan-spirit.com

อ้างอิง : article.tcdcconnect.com

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie