วิเคราะห์ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2555

ธุรกิจทำเงิน

ธุรกิจทำเงิน

ผลการจัดอันดับ 10 ธุรกิจทำเงินปี 2555 แพทย์และความงามรุ่ง ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับ 10 ธุรกิจเด่นในปี 2554 ว่า จากการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจ และ แบบสอบถามประชาชน 10 ธุรกิจเด่น ประกอบด้วย…

– ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
– ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
– ธุรกิจปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต
– สถานบริการจำหน่ายน้ำมัน แอลพีจี และเอ็นจีวี
– ธุรกิจสถาบันการเงิน
– ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสาร
– ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
– ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
– ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
– ธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน  และธุรกิจเคมีภัณฑ์และธุรกิจอาหาร เป็นต้น

ธุรกิจร่วง

สำหรับธุรกิจดาวร่วงในปี 2555 จะประกอบด้วย…

– ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบ้านแนวราบ
– ธุรกิจประมง
– ธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกย้อม
– ธุรกิจเหล็กและการผลิตเหล็ก
– ธุรกิจสิ่งทอผ้าผืน โดยเฉพาะงานไม่เน้นฝีมือ ตัดเย็บทั่วไป
– ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไม่เน้นงานฝีมือ
– ธุรกิจเครื่องหนัง ไม่เน้นงานฝีมือ
– ธุรกิจหัตถกรรม ได้แก่ งานจักสาน งานไม้
– ธุรกิจผักและผลไม้อบแห้ง
– ธุรกิจร้านค้าดั้งเดิม

สำหรับธุรกิจทีได้รับการตอบรับดี หลังจากน้ำลดนั่นก็คือ …

– ธุรกิจทำความสะอาด
– ธุรกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของ
– วัสดุก่อสร้าง
– โรงรับจำนำ
– เฟอร์นิเจอร์

สำหรับธุรกิจที่จะเด่นในครึ่งหลังของปี 2555 ประกอบด้วย…

– อิเล็กทรอนิกส์
– ยานยนต์
– ร้านทอง
– สื่อสิ่งพิมพ์
– การบันเทิง
– ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2554 จะขยายตัวร้อยละ 1.4 จากปัจจัยดังต่อไปนี้

– การส่งออกขยายตัวร้อยละ 16.5
– การบริโภคภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 1.6
– การลงทุนขยายตัวร้อยละ 4.5
– อุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.4
– ภาคการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 1.4

ทั้งนี้ คาดว่า ปี 2555 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 4.7 จากปัจจัยดังต่อไปนี้

– การลงทุนขยายตัวร้อยละ 10.6
– การบริโภคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5
– การส่งออกขยายตัวร้อยละ 10.2
– ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 5.5
– ภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.4
– นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 3.7

อย่างไรก็ตาม นายธนวรรธน์ ได้กล่าวถึง สิ่งที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและบั่นทอนเศรษฐกิจปี 2555 นั่นก็คือ ความผันผวนเศรษฐกิจโลก การเมือง การชะลอตัวเศรษฐกิจในครึ่งปีแรก ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังสูง

 

อ้างอิงจาก : kapook / สำนักข่าวไทย

 

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie