อบรมแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมง และเยี่ยมชมกิจการ

อบรมการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์

อบรมการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์

อบรมแฟรนไชส์สมาคมแฟรนไชส์ไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ,7-อีเลฟเว่น และ Free e-magazine โอกาสธุรกิจ ได้ร่วมกันจัด อบรมสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ 20 ชั่วโมง สำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจเรื่องการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างความแข็งเกร่งในธุรกิจเพิ่มขึ้น
ด้วยโปรแกรม ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำแฟรนไชส์ เรื่องโครงสร้าง และขั้นตอนในการทำแฟรนไชส์ รวมไปถึงระบบงานที่จำเป็นต้องมีในโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์ อันได้แก่ เรื่อง ร้านต้นแบบ การสร้างมาตรฐาน ธุรกิจ การสร้างแบรนด์ ระบบควบคุมร้านสาขา การทำคู่มือ การอบรม และระบบตรวจสอบ และที่สำคัญเรื่องของสัญญาแฟรนไชส์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะมี 4 วัน คือ วันเสาร์ ที่ 18,25 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 1,8 กันยายน 2555 ณ ห้อง ออดิทอเรียม ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน โดยมีการเรียน ทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น เรียนความรู้ 3 วัน 15 ชั่วโมง และมีกิจกรรมเยี่ยมชม ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ 1 วัน 8-10 ชั่วโมง คือ เยี่ยมชมกิจการของ 7-อีเลฟเว่น และคอฟฟี่เวิร์ล เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้สัมผัสการปฏิบัติงานจริง ในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งรับฟังข้อแนะนำจากของกิจการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้รับการทดสอบความรู้ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้เรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์ จากทางสมาคมแฟรนไชส์ไทยด้วย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ 02 321 7701-4 หรือติดต่อ ผ่านทางอีเมลล์ได้ที่ fcfocus@gmail.com หรือโหลดใบสมัคร ตารางเรียนได้ที่ www.franchisefocus.co.th

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie