แผนการตลาด..ธุรกิจขายเส้นบะหมี่

ธุรกิจอาหารทองคำ

ธุรกิจอาหารทองคำ

บริษัท ธุรกิจอาหารทองคำ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านเส้นบะหมี่สด ไม่ใส่สารกันบูด ก่อนที่จะเกิดธุรกิจนี้บริษัทอาหารทองคำได้วิเคราะห์ สิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ดังนี้คือ 

1. ด้านประชากร มีแนวโน้มที่จะอาศัยในชุมชนเมืองมากขึ้น ทำให้มีความต้องการบริโภคมากขึ้น
2.เศรษฐกิจมีการเติบโตจาก GDP ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีแนวโน้มต่ำ ทำให้ประชากรยังจับจ่ายใช้สอย
3.ภาครัฐส่งเสริมเรื่องการส่งออกของ SMEs
4.ประชาชนเน้นที่สุขภาพมากขึ้น
5.มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น 6.ธุรกิจอาหารของไทยมีความได้เปรียบ ทั้งทางด้านภูมิประเทศและค่าจ้างแรงงานที่ยังไม่สูงจนเกินไป

สำหรับตัวผลิตภัณฑ์วิเคราะห์จากสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมบะหมี่ โดยใช้ Five Forces Model ของ Michael E. Porter พบว่าอุตสาหกรรมบะหมี่มีการแข่งขันยังไม่รุนแรงนักและไม่มีการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง หรือไม่มีผู้นำในตลาดอย่างชัดเจน คู่แข่งรายใหม่ๆ ก็มีน้อย ทำให้ตลาดนี้พร้อมสำหรับสินค้าที่แตกต่าง และมีโอกาสที่อุตสาหกรรมนี้จะสามารถสร้างแบรนด์ได้

การวิเคราะห์ลูกค้าแยกได้เป็น 6 กลุ่ม คือ ยี่ปั๊ว ซื้อตรงจากผู้ผลิตจะได้ราคาพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ รวมทั้งเป็นลักษณะของการซื้อขายกันมานาน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่ผู้ผลิตรายใหม่ๆ จะเข้าไปแข่งขันได้ยาก ประกอบกับทำเลที่ตั้งเองง่ายต่อการซื้อไปประกอบการค้า แต่ช่องทางที่น่าสนใจก็คือผู้ประกอบการรายใหม่สามารถที่จะเข้าไปได้ แต่ต้องเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและเน้นเรื่องยี่ห้อและราคาขาย

รถสามล้อ เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เป็นช่องทางที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการทดลองสินค้าร่วมกับต่อยอดธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในการที่จะควบคุมคุณภาพของสินค้า เพราะเป็นของสด ไม่ใส่สารกันบูด และในแง่ของการต่อรอง เราสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

บะหมี่ทองคำมีโอกาสในช่องทางนี้แต่ต้องลงทุนสูง ใช้คนจำนวนมาก และต้องเน้นในเรื่องของการหาตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ที่จะทำให้ขยายไปได้อย่างรวดเร็ว

โรงแรม ร้านอาหาร เป็นกลุ่มที่ต้องการความหลากหลายของสินค้า แต่เนื่องจากเป็นสินค้ากลุ่มบน มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในเรื่องของราคาและสายสัมพันธ์กับทางผู้มีอำนาจตัดสินใจ เช่น หัวหน้าพ่อครัว แต่ลูกค้ากลุ่มนี้มีความซื่อสัตย์ในการสั่งซื้อค่อนข้างสูง คือสั่งกับใครก็จะสั่งกับคนนั้น ช่องทางที่สำคัญก็คือจะต้องกำหนดจำนวนการผลิตได้ นอกจากนี้ความหลากหลายของสินค้ายังเป็นตัวช่วยที่สำคัญอีกด้วยในแง่ของภาพลักษณ์ แต่อย่างไรก็ดีราคาก็ยังเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ ช่องทางสำคัญก็คือจะต้องนำเสนอสินค้าใหม่ที่แตกต่าง แต่เรื่องราคาก็มีผลต่อการตัดสินใจเช่นกัน

ร้านก๋วยเตี๋ยว จะซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านขายของชำและโรงงานทำบะหมี่ที่เป็นห้องแถวในบริเวณใกล้เคียงซึ่งโรงงานดังกล่าวจะกระจายตามหัวเมืองต่างๆ แต่ลูกค้าประเภทนี้มักไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนสินค้า เพราะกลัวรสชาติเปลี่ยน ส่วนเรื่องราคาไม่ใส่ใจมากนัก เพราะกำไรมากอยู่แล้ว แต่จากปัจจัยดังกล่าวค่อนข้างยากที่จะเข้าไปทำตลาด เพราะมีการกระจายตัวสูง และมีความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจ

สรุปช่องทางใหม่ที่น่าสนใจก็คือ เน้นไปที่คุณภาพของสินค้า ส่วนช่องทางจัดจำหน่าย ต้องเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม และยังต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการชำระเงินรอบบิลด้วย

 

ที่มา : KSMECARE

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie