แผนธุรกิจหน้าเดียว สุดยอดเทคนิคการนำเสนอแผนอย่างเหนือชั้น

แผนธุรกิจหน้าเดียว

แผนธุรกิจหน้าเดียว

แผนธุรกิจหน้าเดียว

หนังสือ แผนธุรกิจหน้าเดียว คือหนังสือที่ได้รวบรวมและกลั่นกรองจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของผู้เขียน จากการวางแผนธุรกิจและจัดทำแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กรและบริษัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่น เนื้อหา อธิบายเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจลงในกระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว ที่จะสรุปประเด็นสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอแผนงานหรือแผนธุรกิจเพื่อ โน้มน้าวให้อีกฝ่ายเข้าใจและยอมรับได้ง่าย โดยใช้ 5 รูปแบบมาตรฐาน ที่สามารถนำไปปรับใช้กับแผนงานที่ต้องการนำเสนอได้ทันที ได้แก่

  1. รายงานสรุป
  2. รายงานข้อเสนอ
  3. ข้อเสนอกลยุทธ์
  4. ข้อเสนอยุทธวิธี
  5. แผนธุรกิจรวม

นอกจากเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจหน้าเดียวผ่านตัวอย่างแผนธุรกิจจริงถึง 60 ตัวอย่างแล้ว ยังจะได้รับรู้ถึงมุมมองและแนวคิดด้านการตลาดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จาก หลากหลายสาขาธุรกิจของญี่ปุ่น

เหมาะสำหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร ที่ต้องจัดทำรายงาน แผนงาน หรือข้อเสนอต่าง ๆ

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie