แผนธุรกิจ เรื่องที่คิดว่าง่ายๆ แต่ทำไมถึงเริ่มต้นยาก….

แผนธุรกิจ

แผนธุรกิจ

จากเรื่องราวของการทำธุรกิจมากมาย หลากหลายประเภทธุรกิจ แต่มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่มักจะถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ ในเรื่องของการวางแผนงานธุรกิจ ว่าจะมีแผนงานอย่างไร เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดและทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

ซึ่งก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะกล่าวถึง “แผนธุรกิจ” หลายธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มักจะมองข้ามความสำคัญของการทำแผนธุรกิจอย่างจริงๆ จังๆ ทั้งๆ ที่ แผนธุรกิจ ก็คือ แผนงานที่จะทำให้ธุรกิจมีแบบแผนในการดำเนินธุรกิจและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงกว่าการที่ไม่มีแผนธุรกิจ เนื่องจาก แผนธุรกิจจะทำให้รู้ได้ว่าธุรกิจจะดำเนินไปในทิศทางใด ที่จะทำให้ธุรกิจมีกำไร มีการเติบโต และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งข้อดีของการทำแผนธุรกิจ มีอยู่มากมาย ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รู้ ได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต และเห็นถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ธุรกิจเดินไปให้ถึงเป้าหมายได้ในที่สุด แผนธุรกิจจะบอกว่าธุรกิจจะดำเนินไปในทิศทางใด ต้องลงทุนเท่าไหร่ มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงไร ซึ่งหากไม่มีแผนธุรกิจแล้ว ก็หมายถึงการดำเนินธุรกิจแบบไม่มีทิศทาง เปรียบเสมือนการเดินทางแบบไร้จุดหมาย ก็ได้แต่หวังลมๆ แล้งๆ ว่าวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จ แต่ไม่รู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงจะมาถึงเมื่อไหร่ ซึ่งก็ไม่สามารถตอบได้

มีคนเคยกล่าวได้ว่า แผนธุรกิจ คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ซึ่งก็น่าจะใช่ แต่ แผนธุรกิจ ถ้าคิดว่าจะทำง่ายๆ โอกาสที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ก็อาจจะกลับกลายเป็นอุปสรรค จนนำพาให้ธุรกิจประสบความล้มเหลวขึ้นได้ 

ดังนั้น ถ้าคิดจะต้องวางแผนธุรกิจ ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบและถี่ถ้วนให้มาก นั้นคือ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบรอบด้าน ครอบคลุมเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด การมองหาแนวทางที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ มิฉะนั้นแล้ว แผนธุรกิจที่ขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ก็จะกลายเป็นแผ่นกระดาษที่ใช้แล้ว ดูไร้ค่าไม่มีราคา …

แผนธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่คิดว่าง่ายมันก็จะง่าย ถ้าคิดว่ายาก มันก็จะยาก ดังนั้น จึงอยากจะนำเสนอแนวทาง 10 ประการ เพื่อเป็นหลักคิดก่อนเริ่มต้นเขียนแผนธุรกิจ อันประกอบไปด้วย

  1. รู้ลึก รู้จริงในเรื่องธุรกิจที่คิดจะทำหรือกำลังทำอยู่

  2. ประเมินขีดความสามารถของตนเอง ว่าสามารถทำได้จริง

  3. การเตรียมแหล่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

  4. การมองหาแหล่งทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาใช้ในธุรกิจ

  5. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร หุ้นส่วน ผู้จัดการ พนักงาน

  6. การวางแผนงานด้านกระบวนการผลิต และการขนส่ง

  7. การมองหาแหล่งตลาด ช่องทางตลาดและลูกค้าเป้าหมาย

  8. การศึกษาคู่แข่งและการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน

  9. แนวทางแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหากเกิดปัญหา

  10. การวางแผนงานในอนาคตว่าจะไปในทิศทางใด

และนี่คือ 10 ประการที่อยากจะแนะนำให้นำไปทบทวน ก่อนที่จะทำแผนธุรกิจ หวังเป็นยิ่งว่า แนวทางที่กล่าวมานี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง สมกับความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

 

โดย Echo_A

www.smesplannet.com

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie