About Us

เอสเอ็มอีแพลนเน็ต ดอทคอม

เราคือเว็บไซต์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs ในการเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์โอกาสธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลธุรกิจ และใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ การทำธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จากมุมมองข่าวสาร ข้อมูลธุรกิจ แหล่งความรู้จากที่ต่างๆ ที่น่าสนใจ มานำเสนอให้แก่ท่าน หรือแม้แต่การสร้างสรรค์เื้นื้อหา Content ดีๆ จากทีมงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ด้วยความหวังว่าจะได้เ็ป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจของคนไทยเติบใหญ่และไปไกลถึงเวทีระดับโลกได้ อันจะนำมาซึ่งการนำรายได้เข้าประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของคนไทยได้ในอนาคต

ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ก็ต้องขอน้อมรับในความผิดพลาดและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

ด้วยความปราถนาดี
จากใจทีมงาน

SMEsplannet Team
เอสเอ็มอีแพลนเน็ต ดอทคอม
Tel.082 995 7500

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie