ขั้นตอน การอนุมัติสินเชื่อ ของสถาบันการเงิน เขามีขั้นตอนอย่างไรกัน

ขั้นตอน การอนุมัิติสินเชื่อ ของสถาบันการเงิน มีดังต่อไปนี้ 1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาของธนาคารสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวกที่สุด เจ้าหน้าที่ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน ...

หลักการ วิเคราะห์สินเชื่อ ของสถาบันการเงินเขาใช้เกณฑ์อะไร

การ วิเคราะห์สินเชื่อ หลักการ วิเคราะห์สินเชื่อ ที่สถาบันการเงินมักจะใช้เป็นแนวทางของการวิเคราะห์สินเืชื่อให้แก่ธุรกิจ SMEs  โดยใช้หลัก 5c’s  อันได้แก่.- Character ...

SMEs ทำไมต้อง วางแผนธุรกิจ ?…ทุกวันนี้ก็กำไรดีอยู่แล้ว

วางแผนธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันสูงขึ้น เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆดีขึ้น นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น ...

เริ่มต้นธุรกิจด้วย “แฟรนไชส์” Franchise

ธุรกิจ แฟรน์ไชส์  ( Franchise ) คือ ธุรกิจที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า “แฟรนไชส์ ซอร์ ” (  ผู้ให้สิทธิในการประกอบธุรกิจ )  ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “แฟรนไชส์ ...

10 ปัจจัย ที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้เงิน จากธนาคารไม่ได้

ปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้เงิน จากธนาคารไม่ได้ อันประกอบด้วยปัจจัยจำนวน 5 ปัจจัย ซึ่งเรียกปัจจัยดังกล่าวว่า “4ไม่ 1 มี” อันประกอบด้วย 1.ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 2.ไม่มีประสบการณ์แต่เล็งผลเลิศ 3.ไม่มีรายได้ให้ปรากฏ 4.ไม่มี Business ...

ข้อผิดพลาด 8 ประการ ที่มักพบในการ เขียนแผนธุรกิจ

ข้อผิดพลาด 8 ประการในการ เขียนแผนธุรกิจ  ข้อผิดพลาดหมายเลข 1: การ เขียนแผนธุรกิจ ไม่มีบท หรือ ส่วนวิเคราะห์คู่แข่งในแผนธุรกิจผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ...

การเขียนแผนธุรกิจ ‘business plan writing’ เพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน

การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อขอสินเชื่อหรือขอกู้สถาบันการเงินหรือขอกู้แบงค์ มีหลักการเขียนแผนธุรกิจ ดังนี้  ในการเขียนโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้น ...

ต่อยอดธุรกิจโดยไม่มีทุน กรณีศึกษาที่น่าคิด SMEs

เรื่องราวของการทำงาน การก่อร่างสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง และยังพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆอย่างน่าสนใจ จึงนำมาเขียนเป็นกรณีศึกษาเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ ...

การวางแผนภาษี ‘Tax Planning’ ที่ไม่ควรมองข้าม

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ก็คือเรื่องของภาษี การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดรายได้ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะำคำนึงถึงเรื่องของภาษี ...

หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis สำหรับ SMEs ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ของแผนการตลาด

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กรเพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกำหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้น ...

บัญชี เสริมกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ได้อย่างไร

บัญชี เสริมกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ได้อย่างไร บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ผิดหวังกับ “บัญชี”  เพราะตัวเลขจากงบการเงินที่ได้มาตลอดปีแสดงผลงานที่ดี ...

ภาพรวมการบริหารร้านค้าที่ SMEs ควรรู้

ภาพรวมการบริหารร้านค้าที่ SMEs ควรรู้ โดยทั่วไปการดำเนินการปฏิบัติงานธุรกิจทุกประเภท ส่วนประกอบหนึ่งที่เป็นเสมือนสายเลือดหรือน้ำหล่อเลี้ยงให้เกิดการเคลื่อนที่ของงานต่างๆ ...

การคัดเลือก บุคลากร คุณภาพเข้าร่วมงาน

การคัดเลือก บุคลากร หลังจากที่เรามีการจัดการโครงสร้างองค์การออกมาได้รูปแบบที่เหมาะสมแล้ว  ในที่สุดเราก็จะต้องได้เห็นว่าองค์การของเรามีตำแหน่งงานใดเกิดขึ้นบ้าง  ...

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของแผนธุรกิจ SMEs

ในขณะที่ดำเนินการจัดทำหรือหลังจากดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้ทำธุรกิจควรจะต้องมี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนควบคู่ไปด้วย  ...

วิธี เขียนแผนธุรกิจ SMEs

วิธี เขียนแผนธุรกิจ : จุดเริ่มต้นสำหรับการทำแผนธุรกิจนั้น  ควรประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยละเอียด  ได้แก่ (1) สินค้าหรือบริการที่จะขาย (2) ...

มุ่งสู่ความสำเร็จในการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SMEs

SMEs หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจฐานรากของระบบเศรษฐกิจไทย สร้างผลผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นในประเทศ SMEs เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ...

7 คำถาม สำหรับการ เริ่มต้นธุรกิจ

เริ่มต้นธุรกิจ : หลายท่านที่คิดอยากจะ เริ่มต้นธุรกิจ มักจะมีคำถามต่างๆ นาๆ โดยเฉพาะคำถามที่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งก็มีประเด็นคำตอบที่หลากหลาย ...

แผนธุรกิจสำคัญอย่างไร

แผนธุรกิจสำคัญอย่างไร ถ้าจะกล่าวถึง แผนธุรกิจ (Business Plan) คือ เครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา ...

การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับธุรกิจ SMEs

การเขียนแผนธุรกิจ : องค์ประกอบของแผนงานธุรกิจ แผนงานธุรกิจเป็นการบอกเล่าถึงกระบวนการที่จะได้มาซึ่งกำไรจากการประกอบการ ซึ่งถ้าวิเคราะห์กำไรแล้วจะพบว่ากำไรมาจากรายได้หักลบด้วยค่าใช้จ่าย ...

กลยุทธ์ IMC กับธุรกิจ SMEs

การใช้เครื่องมือ IMC ที่ใช้สำหรับธุรกิจ SME ในการลดความเสี่ยงของลูกค้าในการซื้อสินค้า (Reducing Purchase Risk for Customers) เนื่องจากหลังจากที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าของธุรกิจ ...
franchise trick

ทริกสร้างแฟรนไชส์ให้สำเร็จ ใน ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ ในระบบแฟรนไชส์ จะประกอบด้วยวิธีการหลายๆ ด้าน และไม่สามารถที่จะเน้นงานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น การสร้างองค์ประกอบรวมในการทำธุรกิจที่ดี ...
Page 20 of 23« First...10...1819202122...Last »
Powered by SMEsplannet · Designed by junkie