แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car Stereo Shop Sample business Plan)

แผนธุรกิจรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์

 

แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car Stereo Shop Business Plan)

แนวคิดธุรกิจ

ตลาดเครื่องเสียงติดรถยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่นิยมกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการซื้อรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในจังหวัดพะเยามีจำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ปี 2545  ในส่วนของ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 3,300 คัน เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 25 และรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 4,900 คัน เพิ่มร้อยละ 17.6 ทำให้ธุรกิจนี้ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะธุรกิจของโครงการ

เป็นธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน แต่เนื่องจากมีพื้นที่บริษัทที่ค่อนข้างจำกัดประกอบกับปัจจุบันยังให้บริการกลุ่มลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง จึงต้องการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 1 สาขา โดยให้มีทำเลที่ตั้งอีกมุมหนึ่งของเมืองเพื่อรองรับตลาดลูกค้าจากจังหวัดแพร่ และเชียงราย

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

มาตรฐานการประกอบการในอุตสาหกรรม
พบว่าตลาดติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ในเทศบาลนครเมืองปัจจุบันมี 5 แห่ง แต่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของกิจการ มี 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และร้านเรดิโอ โดยผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดคือ ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 48 ส่วน เสียงดี มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ ร้อยละ 32 ส่วนร้านเรดิโอ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

สภาพของเศรษฐกิจ

เนื่องจากสินค้าประเภทนี้จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ไม่ใช่สินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิต จึงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ แต่ในปี 2546 เศรษฐกิจค่อนข้างดีขึ้น จึงทำให้ยอดขายดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ในช่วงเดียวกัน จำนวนลูกค้าในอำเภอเมือง จะมีลูกค้าค่อนมากพอสมควร เนื่องจากเป็นมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน มีหน่วยราชการและธุรกิจเอกชน จึงทำให้มีผู้ใช้รถยนต์กันมากขึ้น จำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ ปี 2545 ของจังหวัดพะเยาเป็นดังนี้

  • เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 3,300 คัน เพิ่มร้อยละ 25
  • รถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 4,900 คัน เพิ่มร้อยละ 17.6 …… (อ่านต่อฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ฉบับเต็มได้ที่นี่่ 

  แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car Stereo Shop Business Plan) (344.3 KiB, 3,567 hits)

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

5 Responses to “แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car Stereo Shop Sample business Plan)”

  1. […] (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสี… (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ […]

  2. […] (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสี… (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ […]

  3. […] (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสี… (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie