แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan)

ธุรกิจ ร้านกาแฟสด

ธุรกิจ ร้านกาแฟ สด

แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Business)

ร้านกาแฟ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของธุรกิจ ร้านกาแฟ สดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กระทั่งมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจ ร้านกาแฟสดยังเปิดกว้างอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจใดๆ ต่างมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ธุรกิจ ร้านกาแฟ สดก็เช่นเดียวกัน แม้จะเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอยู่ ตราบใดที่กาแฟยังสร้างสุนทรีย์ให้กับผู้ที่รักการดื่มได้ แต่การทำธุรกิจตามกระแส ผู้ประกอบการอาจไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้จึงควรศึกษาข้อมูลบางส่วนไว้ ดังนี้

ศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ ควรมีความพร้อมในเรื่องของเงินลงทุนอยู่บ้างพอสมควร
  • ผู้ประกอบการ SMEs ต้องมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการทำ ร้านกาแฟ ซึ่งอยู่ที่การเลือกทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญ หากขาดทำเลที่ตั้งที่ดีแล้ว โอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจด้านนี้นับว่ายากลำบางอยู่พอสมควร
  • ผู้ประกอบการ SMEs ควรมีความรู้ในศาสตร์ของกาแฟอยู่บ้าง เพราะการผลิตเครื่องดื่มกาแฟถือเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ความเข้าใจในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องการขาย การบริการและการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

การตลาดธุรกิจกาแฟ

  • ภาพรวมธุรกิจร้านกาแฟ

ในช่วงระยะเวลา 3 – 4 ปี ที่ผ่านมานี้ ธุรกิจร้านกาแฟสด มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว อย่างเห็นได้ชัด โดยมีสาเหตุหลักๆ ที่สืบเนื่องมาจากธุรกิจ ร้านกาแฟ รายใหญ่ๆ จากต่างประเทศ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เน ซูซูกิ สตาร์บัคส์ เป็นต้น ทำให้ภาพรวมของธุรกิจกาแฟในประเทศไทยเกิดกระแสความนิยมและสร้างความคึกคักและตื่นตัวให้กับวงการธุรกิจ ร้านกาแฟ เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน กระแสความนิยมการดื่มกาแฟของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม คนไทยนิยมดื่มกาแฟสำเร็จรูปกันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบัน คนไทยได้หันมานิยมเข้า ร้านกาแฟ สดคั่วบด หรือ เรียกติดปากว่า “กาแฟสด” โดยมีภาพลักษณ์ของการตกแต่งร้านให้ดูทันสมัย หรูหรา ให้ความสะดวกสบาย สร้างบรรยากาศที่รื่นรมย์สำหรับการดื่มกาแฟมากขึ้น ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า คนไทยยังมีอัตราการดื่มกาแฟต่อคนต่ำมาก เฉลี่ย 200 แก้ว/คน/ปี เมื่อเทียบกับคนในแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ดื่มกาแฟเฉลี่ย 500 แก้ว/คน/ปี ในขณะที่ชาวอเมริกัน ดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แก้ว/คน/ปี

ดังนั้น การดื่มกาแฟของคนไทยในอนาคตจึงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เหตุนี้ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจ ร้านกาแฟ

สภาพการแข่งขันในตลาดโดยรวมจึงดูเหมือนจะรุนแรง แต่เนื่องจาก ร้านกาแฟ ส่วนใหญ่ที่มีในปัจจุบัน มักเน้นการขายสินค้าและบริการเสริมอื่นๆ เช่น ขนมเค้ง คุกกี้ แตกต่างกันไป ประกอบกับคอกาแฟในตลาด ยังมีหลายกลุ่ม การเข่งขันในตลาดธุรกิจ กาแฟจึงยังเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่

  • ส่วนแบ่งทางการตลาด

ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ ร้านกาแฟ ในปัจจุบันยังไม่ขัดเจนนัก เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดมีอยู่หลายกลุ่ม ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการดำเนินธุรกิจก็มีรูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามคุณภาพและราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ ร้านกาแฟ อาจที่จะพอแบ่งรูปแบบของธุรกิจกาแฟ ไว้ได้ดังนี้

1.  ร้านกาแฟ ที่เป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศ

                ร้านกาแฟ เหล่านี้ ส่วนใหญ่จับกลุ่มลูกค้าระดับบน ราคาสินค้าโดยเฉลี่ย 65 บาทขึ้นไป ร้านกาแฟ สตาร์บัคส์อาจถือได้ว่าเป็นผู้นำในตลาดนี้ ด้วยความมีชื่อเสียงและเป็นแบรนด์ดังจากประเทศอเมริกา สตาร์บัคส์เข้ามาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2541 ชูจุดขายของการเป็น ร้านกาแฟ ที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบจากต่างประเทศ ภายในร้านมีสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับจำนวนมาก เพื่อให้ความรู้เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกาแฟแก่ลูกค้า สตาร์บัคส์จึงเป็นร้านที่ครองใจผู้บริโภคในตลาดกาแฟระดับบนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนสาขาที่มีประมาณ 25 สาขา (Thailand Restaurant News,2544) ส่วนร้านอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดนี้ ได้แก่ ซูซูกิ โอบองแปง กลอเรีย จีนส์ คอฟฟี่ส์ เป็นต้น

2.  ร้านกาแฟ ของนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาสร้างแบรนด์ในไทย

                มีหลายรายเช่นกัน เช่น คอฟฟี่ เวิลด์ คอฟฟี่บีนส์ สำหรับคอฟฟี่เวิลด์เป็นร้านที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ คอฟฟี่เวิลด์เปิดตัวในปี พ.ศ. 2540 โดยนักลงทุนชาวอังกฤษและเปิดสาขาแรกที่มหาวิทยาลัย ABAC มุ่งจับกลุ่มนักศึกษาที่มีรายได้สูง หลังจากนั้น คอฟฟี่เวิล์ดก็ขยายสาขาสไปแถวถนนสีลม เน้นจับกลุ่มนักธุรกิจ คนทำงานมากขึ้น ปัจจุบัน คอฟฟี่เวิลด์กำลังขยายสาขาไปในศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัล บิ๊กซี โลตัส รูปแบบการตกแต่งร้านมีความทันสมัย กาแฟที่ใช้ในร้านมีทั้งที่เป็นกาแฟไทยและกาแฟนำเข้าจากต่างประเทศ ราคากาแฟขายอยู่ที่ 45 – 65 บาทต่อแก้ว ในปัจจุบัน คอฟฟี่ เวิลด์มีจำนวนสาขาประมาณ 30 สาขา (กันยายน, 2545)

 3.  ร้านกาแฟ สด ของคนไทยทั้งที่ลงทุนเองและเปิดสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์

                ร้านกาแฟ ในกลุ่มนี้มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ร้านที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในระบบแฟรนไชส์ ได้แก่ ร้านแบล็คแคนยอน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2536 ร้านแบล็คแคนยอน ได้ฉีกแนวการทำ ร้านกาแฟ ให้ต่างไปจากเดิม ด้วยการเปิดร้านขายกาแฟควบคู่ไปกับการขายอาหาร ร้านแบล็คแคนยอนมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางไปจนถึงระดับบน ที่เป็นกลุ่มคนทำงานและกลุ่มครอบครัว ราคาจำหน่ายกาแฟอยู่ที่ 45 – 65 บาท แบล็คแคนยอน ชูจุดขายที่ความสดใหม่ของกาแฟ ด้วยการชงกาแฟ 1 ซอง ต่อ 1 แก้ว เมล็ดกาแฟที่ใช้ 70% เป็นพันธุ์อาราบิก้าของโครงการหลวง และอีก 30% เป้นเมล็ดกาแฟนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันร้านแบล็คแคนยอนมีจำนวนสาขา ประมาณ 76 แห่ง (สัมภาษณ์, มิ.ย. 2545) นอกจากนี้ ร้านแบล็กแคนยอนยังได้ขยายการลงทุนเข้าไปในประเทศ สิงคโปร์ และมีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนต่อไปในประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ด้วย ร้านกาแฟ อื่นๆ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 94 Coffee, The Coffeel Marker, Barista ร้านกาแฟ เหล่านี้จำหน่ายกาแฟที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับกาแฟจากร้านใหญ่ๆ แต่ราคาถูกกว่า สิ่งนี้คือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสำหรับการดื่มกาแฟเพิ่มขึ้น

4.  ร้านกาแฟ สด ของคนไทยที่เปิดร่วมกับปั้มน้ำมัน

                ร้านกาแฟ เหล่านี้เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเดินทาง ราคากาแฟจะไม่สูงนัก เฉลี่ยประมาณ 30 -45 บาทต่อแก้ว กลุ่มนี้เน้นการเป็นร้านสะดวกซื้อที่ขยายตัวไปพร้อมกันปั้มน้ำมัน แบรนด์ดังๆ เช่น บ้านไร่กาแฟร่วมกันปั้ม Jet กาแฟบ้านเราร่วมกับปั้มปตท. ลาวิตาร่วมกับปั้มบางจาก การลงทุนโดยอาศัยแบรนด์ใหญ่ของปั้มน้ำมัน ทำให้แบรนด์เล็กๆ ของ ร้านกาแฟ ดังกล่าวขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว สำหรับนักลงทุนกลุ่มนี้ บ้านไร่กาแฟ ถือว่าเป็น ร้านกาแฟ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยสาขาในปัจจุบันประมาณ 80 แห่ง (สัมภาษณ์, 2545) หลังจากเปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2540 จุดเด่นของบ้านไร่กาแฟอยู่ที่การออกแบบร้านให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีบรรยากาศดึงดูดนักดื่มกาแฟได้เป็นอย่างดี

นอกจากการแบ่งเป็นกลุ่มดังกล่าวแล้ว ในตลาดยังมีธุรกิจ ร้านกาแฟ รายย่อยอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ร้านเหล่านี้จะลงทุนในรูปแบบมุมกาแฟ (Corner/Kiosk) หรือรถเข็น (Cart) ที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ส่งส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ จะเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้น ผู้ประกอบการรายใหญ่เหล่านี้ จึงมีบริการให้คำปรึกษา สอนการทำกาแฟให้กับร้านกาแฟรายย่อยๆ เพื่อเป็นช่องทางจัดจำหน่ายอุปกรณ์กาแฟและเมล็ดกาแฟ ร้านกาแฟรายใหญ่ ดังกล่าว ได้แก่ บอนกาแฟ อโรม่า กาแฟบ้านเรา กาแฟแม่สลอง เป็นต้น

จากภาพรวมตลาดกาแฟสด ผู้ประกอบการ SMEs รายเดิมหลายกลุ่มเตรียมพร้อมจะขยายสาขากันเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ทยอยเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การศึกษาวิจัยชี้ว่าคนไทยยังดื่มกาแฟสดในปริมาณที่น้อยมากต่อคน แต่ไลฟ์สไตล์ของคนไทยก็เริ่มมีแนวโน้มหันมาบริโภคกาแฟสดกันูงขึ้น เหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่า โอกาสทำธุรกิจร้านกาแฟ ยังคงเปิดกว้างอีกมาก เพียงแต่ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้  นอกจากจะต้องมีศักยภาพตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังต้องพิจารณารูปแบบการลงุทนให้เหมาะสมด้วย

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SMEs มีอยู่หลายทางเลือกด้วยกัน ทั้งในรูปแบบการซื้อสิทธิแฟรนไชส์ จากบริษัทแม่ที่ขายแฟรนไชส์ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทแบรนด์ใหญ่ๆ การเข้าร่วมลงทุนใน 2 ลักษณะนี้ ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาเงื่อนไขสัญญา แผนการตลาด รวมทั้งประวัติความเป็นมาของบริษัทอย่างรอบคอบ ทางที่ดี ผู้ลงทุนควรศึกษาจากหลายๆ แห่ง และนำมาเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ธุรกิจหลักและธุรกิจรอง

กลุ่มเป้าหมาย

                ร้านกาแฟในปัจจุบัน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักๆ ได้แก่ นักธุรกิจ นักศึกษา คนทำงาน และนักท่องเที่ยว

ธุรกิจหลักและธุรกิจเสริม

                ร้านกาแฟบางแห่งจะมุ่งไปที่การขายกาแฟเป็นหลัก เช่น ร้านสตาร์บัคส์ ร้านกลอเรีย จีนส์ คอฟฟี่ส์ แต่ร้านกาแฟบางแห่งมีชื่อเสียงในเรื่อง ขนม ของว่าง เช่น เค้ก คุกกี้ ไอศกรีม สลัด แซนด์วิส ที่นำมาขายเป็นธุรกิจเสริมร่วมกับกาแฟ ตัวอย่างร้านกาแฟเหล่านี้ ได้แก่ โอปองแปง มีเชื่อเสียงในเรื่องแซนด์วิช ร้านแบล็คแคนยอน มีชื่อเสียงด้านการขายอาหาร ร่วมกับกาแฟ เป็นต้น ……………..

Download Business Plan แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan) ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan) (419.5 KiB, 31,616 hits)


Comments

comments

Share This Post

Related Articles

6 Responses to “แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan)”

  1. [...] แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan) 419 Kb. แผนธุรกิจ การทำเทียนสมุนไพร (Aroma Candle Sample Business Plan) 195 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเครื่องดื่มสมุนไพร (Herby Drinks Sample Business Plan) 2600 Kb. แผนธุรกิจ บริการจัดส่งน้ำแข็งหลอดอนามัย (Ice-Pure Sample Business Plan) 254 Kb. แผนธุรกิจ บล็อกประสาน (Interlocking Block Sample Business Plan) 1100 Kb. แผนธุรกิจ นิตยสารผู้ชาย (Mens Stuff Sample Business Plan) 3146 Kb. แผนธุรกิจ ร้านมินิมาร์ท 25 ช.ม. (Minimart 25 Hours Sample Business Plan) 507 Kb. แผนธุรกิจ ยางกันรั่วกันซึม (O-ring Rubber Sample Business Plan) 126 Kb. แผนธุรกิจ กระบะกระดาษ (Paper Pallet Sample Business Plan) 2240 Kb. แผนธุรกิจ กระดาษทิชชู่บรรจุซองแบบพกพา (Pocket Tissue Sample Business Plan) 1430 Kb. แผนธุรกิจ คลินิกดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Clinic Sample Business Plan) 3331 Kb. แผนธุรกิจ โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป (Senate Account Sample Business Plan) 531 Kb. แผนธุรกิจ กระป๋องกระดาษบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Tin Paper Sample Business Plan) 1467 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Toilet Sample Business Plan) 5865 Kb. แผนธุรกิจ ที่ปรึกษางานวิวาห์ (Wedding Consult Sample Business Plan 134 Kb. แผนธุรกิจ ร้านตัดผมท่านชาย (Barber Sample Business Plan) 1119 Kb. แผนธุรกิจ รถโดยสารประจำทางจากสถานี บีทีเอส (BTS Bus Sample Business Plan) 6936 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ ไม่ทำลายมลภาวะ (Destroy Plastic Sample Business Plan) 1694 Kb. แผนธุรกิจ บริษัทแปรรูปกวาวเครือขาว (Glow ciew Herbal Sample Business Plan) 5965 Kb. แผนธุรกิจ การแปรรูปขี้เหล็ก (Herbal Extract Sample Business Plan) 633 Kb. แผนธุรกิจ ไอศรีมสมุนไพร (Herbies ice cream Sample business Plan) 1222 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่และบริการครบวงจร (Internet caf? Sample business plan) 414 Kb. แผนธุรกิจ โทรทางไกลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet phone Sample business plan) 793 Kb. แผนธุรกิจ การบำบัดคราบปิโตรเลียมตกค้างในน้ำ (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ บริการล้างรถและดูแลรักษา (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายในประเทศ (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan) 833 Kb. แผนธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ หนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Book rent Sample business Plan) 601 Kb. แผนธุรกิจ การส่งออกเครื่องหนัง (Exports of Leather Sample Business Plan) 4562 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก (Kanpeansan Sample Business Plan) 533 Kb. แผนธุรกิจ จำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric?bike?sales Sample business plan) 3313 Kb. แผนธุรกิจ ทะเลซีฟู๊ด (Seafood shop Sample Business plan) 296 Kb. แผนธุรกิจ เครื่องสำอางและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด 2 (Fresh flowers 2 Sample Business Plan) 695 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเบเกอรี่ (Bakery Shop Sample Business Plan) 1397 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet cafe2 sample business Plan) 225 Kb. แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan) 1881 Kb. แผนธุรกิจ โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten Sample Business Plan) 6292 Kb. ทางทีมงานจะพยายาม update แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ปี 2554 นี้ เร็วๆ นี้ [...]

  2. [...] แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan) 419 Kb. แผนธุรกิจ การทำเทียนสมุนไพร (Aroma Candle Sample Business Plan) 195 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเครื่องดื่มสมุนไพร (Herby Drinks Sample Business Plan) 2600 Kb. แผนธุรกิจ บริการจัดส่งน้ำแข็งหลอดอนามัย (Ice-Pure Sample Business Plan) 254 Kb. แผนธุรกิจ บล็อกประสาน (Interlocking Block Sample Business Plan) 1100 Kb. แผนธุรกิจ นิตยสารผู้ชาย (Mens Stuff Sample Business Plan) 3146 Kb. แผนธุรกิจ ร้านมินิมาร์ท 25 ช.ม. (Minimart 25 Hours Sample Business Plan) 507 Kb. แผนธุรกิจ ยางกันรั่วกันซึม (O-ring Rubber Sample Business Plan) 126 Kb. แผนธุรกิจ กระบะกระดาษ (Paper Pallet Sample Business Plan) 2240 Kb. แผนธุรกิจ กระดาษทิชชู่บรรจุซองแบบพกพา (Pocket Tissue Sample Business Plan) 1430 Kb. แผนธุรกิจ คลินิกดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Clinic Sample Business Plan) 3331 Kb. แผนธุรกิจ โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป (Senate Account Sample Business Plan) 531 Kb. แผนธุรกิจ กระป๋องกระดาษบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Tin Paper Sample Business Plan) 1467 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Toilet Sample Business Plan) 5865 Kb. แผนธุรกิจ ที่ปรึกษางานวิวาห์ (Wedding Consult Sample Business Plan 134 Kb. แผนธุรกิจ ร้านตัดผมท่านชาย (Barber Sample Business Plan) 1119 Kb. แผนธุรกิจ รถโดยสารประจำทางจากสถานี บีทีเอส (BTS Bus Sample Business Plan) 6936 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ ไม่ทำลายมลภาวะ (Destroy Plastic Sample Business Plan) 1694 Kb. แผนธุรกิจ บริษัทแปรรูปกวาวเครือขาว (Glow ciew Herbal Sample Business Plan) 5965 Kb. แผนธุรกิจ การแปรรูปขี้เหล็ก (Herbal Extract Sample Business Plan) 633 Kb. แผนธุรกิจ ไอศรีมสมุนไพร (Herbies ice cream Sample business Plan) 1222 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่และบริการครบวงจร (Internet caf? Sample business plan) 414 Kb. แผนธุรกิจ โทรทางไกลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet phone Sample business plan) 793 Kb. แผนธุรกิจ การบำบัดคราบปิโตรเลียมตกค้างในน้ำ (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ บริการล้างรถและดูแลรักษา (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายในประเทศ (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan) 833 Kb. แผนธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ หนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Book rent Sample business Plan) 601 Kb. แผนธุรกิจ การส่งออกเครื่องหนัง (Exports of Leather Sample Business Plan) 4562 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก (Kanpeansan Sample Business Plan) 533 Kb. แผนธุรกิจ จำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric?bike?sales Sample business plan) 3313 Kb. แผนธุรกิจ ทะเลซีฟู๊ด (Seafood shop Sample Business plan) 296 Kb. แผนธุรกิจ เครื่องสำอางและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด 2 (Fresh flowers 2 Sample Business Plan) 695 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเบเกอรี่ (Bakery Shop Sample Business Plan) 1397 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet cafe2 sample business Plan) 225 Kb. แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan) 1881 Kb. แผนธุรกิจ โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten Sample Business Plan) 6292 Kb. ทางทีมงานจะพยายาม update แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ปี 2554 นี้ เร็วๆ นี้ [...]

  3. [...] แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan) 419 Kb. แผนธุรกิจ การทำเทียนสมุนไพร (Aroma Candle Sample Business Plan) 195 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเครื่องดื่มสมุนไพร (Herby Drinks Sample Business Plan) 2600 Kb. แผนธุรกิจ บริการจัดส่งน้ำแข็งหลอดอนามัย (Ice-Pure Sample Business Plan) 254 Kb. แผนธุรกิจ บล็อกประสาน (Interlocking Block Sample Business Plan) 1100 Kb. แผนธุรกิจ นิตยสารผู้ชาย (Mens Stuff Sample Business Plan) 3146 Kb. แผนธุรกิจ ร้านมินิมาร์ท 25 ช.ม. (Minimart 25 Hours Sample Business Plan) 507 Kb. แผนธุรกิจ ยางกันรั่วกันซึม (O-ring Rubber Sample Business Plan) 126 Kb. แผนธุรกิจ กระบะกระดาษ (Paper Pallet Sample Business Plan) 2240 Kb. แผนธุรกิจ กระดาษทิชชู่บรรจุซองแบบพกพา (Pocket Tissue Sample Business Plan) 1430 Kb. แผนธุรกิจ คลินิกดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Clinic Sample Business Plan) 3331 Kb. แผนธุรกิจ โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป (Senate Account Sample Business Plan) 531 Kb. แผนธุรกิจ กระป๋องกระดาษบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม (Tin Paper Sample Business Plan) 1467 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Toilet Sample Business Plan) 5865 Kb. แผนธุรกิจ ที่ปรึกษางานวิวาห์ (Wedding Consult Sample Business Plan 134 Kb. แผนธุรกิจ ร้านตัดผมท่านชาย (Barber Sample Business Plan) 1119 Kb. แผนธุรกิจ รถโดยสารประจำทางจากสถานี บีทีเอส (BTS Bus Sample Business Plan) 6936 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ ไม่ทำลายมลภาวะ (Destroy Plastic Sample Business Plan) 1694 Kb. แผนธุรกิจ บริษัทแปรรูปกวาวเครือขาว (Glow ciew Herbal Sample Business Plan) 5965 Kb. แผนธุรกิจ การแปรรูปขี้เหล็ก (Herbal Extract Sample Business Plan) 633 Kb. แผนธุรกิจ ไอศรีมสมุนไพร (Herbies ice cream Sample business Plan) 1222 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่และบริการครบวงจร (Internet caf? Sample business plan) 414 Kb. แผนธุรกิจ โทรทางไกลผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Internet phone Sample business plan) 793 Kb. แผนธุรกิจ การบำบัดคราบปิโตรเลียมตกค้างในน้ำ (Patented Petroleum Wastewater Treatment Bacteria) 1912 Kb. แผนธุรกิจ ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ บริการล้างรถและดูแลรักษา (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายในประเทศ (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวด (Water Sample Business Plan) 313 Kb. แผนธุรกิจ น้ำผลไม้ชนิดผง (Powder Fruit Juice Sample Business Plan) 833 Kb. แผนธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา (ManureFish Sample Business Plan) 1541 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร (Restaurant Sample business Plan) 1413 Kb. แผนธุรกิจ หนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน (Book rent Sample business Plan) 601 Kb. แผนธุรกิจ การส่งออกเครื่องหนัง (Exports of Leather Sample Business Plan) 4562 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตด้านเกษตรกรรมเพื่อการส่งออก (Kanpeansan Sample Business Plan) 533 Kb. แผนธุรกิจ จำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric?bike?sales Sample business plan) 3313 Kb. แผนธุรกิจ ทะเลซีฟู๊ด (Seafood shop Sample Business plan) 296 Kb. แผนธุรกิจ เครื่องสำอางและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย (Green Heart Sample business Plan) 5556 Kb. แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสารสำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan) 1301 Kb. แผนธุรกิจ ร้านรับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ (Car stereo?Shop Sample business Plan) 344 Kb. แผนธุรกิจ บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด 2 (Fresh flowers 2 Sample Business Plan) 695 Kb. แผนธุรกิจ ร้านเบเกอรี่ (Bakery Shop Sample Business Plan) 1397 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet cafe2 sample business Plan) 225 Kb. แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช (Noodle Shop Sample Business Plan) 1881 Kb. แผนธุรกิจ โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten Sample Business Plan) 6292 Kb. ทางทีมงานจะพยายาม update แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ปี 2554 นี้ เร็วๆ นี้ [...]

  4. [...] เว็บไซต์เอสเอ็มอี (Website SMEs Business Plan) แผนธุรกิจ ร้านกาแฟสด (Coffee Shop Sample Business Plan) 419 Kb. แผนธุรกิจ [...]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie