แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan)

ร้านดอกไม้

แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan)

ในอดีตร้านจัดดอกไม้ถูกมองว่าน่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้สดยังจัดเป็นสินค้าประเภทไม่ก่อประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันความนิยมในการส่งดอกไม้เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดกันว่ามีร้านจัดดอกไม้กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านในปัจจุบัน โดยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออยู่ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ ธุรกิจร้านจัดดอกไม้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้โดยไม่ยากนัก เพียงแต่มีความรู้ในเรื่องวิธีการจัดดอกไม้ก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ที่ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีความชำนาญ รวมทั้งมีความตั้งใจในการที่จะทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะร้านจัดดอกไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ดังนั้นถ้าขาดความตั้งใจและไม่มีความชำนาญในการทำธุรกิจก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จดังที่ต้องการได้ ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจร้านจัดดอกไม้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ แต่โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจนี้ก็ยังมีอยู่มาก ทั้งนี้เพราะร้านจัดดอกไม้ในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมืองเสียเป็นส่วนมาก แหล่งชุมชนอยู่ไกลออกไปยังไม่ค่อยมีร้านจัดดอกไม้มากนัก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการที่จะลงทุนเปิดกิจการร้านจัดดอกไม้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถานที่ตั้งร้านให้เหมาะสม เพราะการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานที่ตั้งร้านเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก เพราะหากเปิดกิจการในพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายน้อย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อยลงด้วยเช่นกันการนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางการแข่งขัน ในรูปของตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขายทำให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้น เช่น การนำผัก ผลไม้ สมุนไพร เข้ามาในการตกแต่งช่อดอกไม้ ให้แปลกตาและกลมกลืนเข้ากันได้ดี ซึ่งบ่งบอกความหมายของการมอบให้ พร้อมทั้งจัดภาชนะใส่ดอกไม้แบบธรรมชาติเข้ามาแทนภาชนะที่ใช้กันทั่วไป โดยนำกระบอกไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ภาชนะที่ทำมาจากต้นตาล ต้นมะพร้าว มาจัดใส่ดอกไม้ทำให้เป็นดูธรรมชาติ กลมกลืน สวยงามแปลกตาและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะการประมาณการ

และใช้เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เพื่อจะสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการแข่งขัน ร้านดอกไม้ จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้หลายแห่ง ดังนั้นธุรกิจร้านดอกไม้ต้องหันมาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า และบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ได้ตลอดไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ

วัตถุประสงค์ธุรกิจ
1. เป็นศูนย์กลางในการจัดดอกไม้ ครอบคลุมทุกภูมิภาค
2. สร้างเครือข่ายในลักษณะ Franchise
3. เป็นผู้นำในด้านการจัดดอกไม้

เป้าหมายธุรกิจ
1. ยอดขายต่อปี 1,000,000 บาท ในปีแรก และปีต่อไปเพิ่มขึ้น 20 % จากยอดขายแต่ละปี
2. ภายใน 2 ปี ที่เปิดดำเนินการ จะขยายตลาดช่องทางการจัดจำหน่าย โดยใช้เทคโนโลยีข้ามาให้บริการด้วยการสั่งดอกไม้ผ่านทาง Internet โดยการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตผ่านทางระบบInternet โดยตรง
3. ภายใน 3 ปี จะมีการเพิ่มทุนและขยายกิจการออกไปตามแหล่งธุรกิจ ชุมชน 4 มุมเมืองโดยเปลี่ยนกิจการจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท จำกัด
4. ภายใน 5 ปี สร้างเครือข่ายบริการทุกพื้นที่เขต ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการส่งรูปแบบที่ลูกค้าต้องการไปทาง E-mail ของแต่ละร้านค้าในเครือข่าย ให้ได้จำนวน 300 ร้านค้า โดยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

เลือกคลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ Business Plan ที่นี่

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

2 Responses to “แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan)”

  1. […] ร้านเช่าวีดีโอ (VideoRent Sample Business Plan) 757 Kb. แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้ (Flower Shop Sample Business Plan) 268 Kb. แผนธุรกิจ ร้านอาหาร […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie