แผนธุรกิจ ร้านรับจัดดอกไม้สด (Fresh Flowers Business Plan)

แผนธุรกิจรับจัดดอกไม้สด

แผนธุรกิจรับจัดดอกไม้สด

แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด (Fresh Flowers Business Plan)

ในอดีต อาชีพรับจัดดอกไม้ ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นสินค้า ฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบันความนิยมในการส่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรับจัดดอกไม้ขยายตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

การตลาด

ภาพรวมของตลาด

จากผลการสำ รวจของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำ กัด ในปี 2540 พบว่า ตลาดรับจัดดอกไม้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปี 2545 จะมีร้านรับจัดดอกไม้กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 1,000 ร้าน โดยอยู่ในกรุงเทพฯประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออยู่ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ แม้ในภาพรวมของตลาดรับจัดดอกไม้ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในปัจจุบัน ร้านรับจัดดอกไม้ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มคนทำ งาน กลุ่มนักศึกษา ดังนั้น กลุ่มลูกค้าอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

  • ระดับล่าง เปน็ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อย ไม่เน้นรูปแบบ แต่เน้นปริมาณ การจัดดอกไม้ต้องมีราคาไม่แพง
  • ระดับกลาง เปน็ กลุม่ ลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง เน้นรูปแบบ ไม่เน้นปริมาณ และราคาจะต้องไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป
  • ระดับสูง เปน็ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูง เน้นรูปแบบ ไม่เน้นปริมาณ ทำ ให้การจัดดอกไม้สามารถตั้งราคาสูงได้

การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

การจัดส่งดอกไม้ ถือเป็นการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ทางหนึ่ง ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ทำ ธุรกิจร้านรับจัดดอกไม้ จำ เป็นต้องให้ความสำ คัญในเรื่องการบริการเช่นกัน เพราะลูกค้าต้องการความสะดวก อีกทั้งร้านจัดดอกไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ถึงแม้คุณภาพของดอกไม้จะใกล้เคียงกัน แต่หากไม่มีบริการจัดส่งดอกไม้ ลูกค้าก็อาจไปเลือกใช้บริการจากร้านอื่นแทน

ธุรกิจหลัก ธุรกิจเสริม

ธุรกิจหลักของร้านรับจัดดอกไม้ คือ การรับจัดกระเช้า ช่อ แจกัน พวงหรีด พวงมาลัยต่าง ๆ พานพุ่ม ขันหมาก บายศรี ฯลฯ ทั้งในและนอกสถานที่ธุรกิจเสริม ร้านรับจัดดอกไม้สามารถสร้างธุรกิจเสริมรายได้ คือ

  • จำ หน่ายและรับจัดดอกไม้ประดิษฐ์
  • จำ หน่ายสินค้ากิ๊ฟต์ช็อป
  • ประดิษฐ์การ์ดอวยพรจากกระดาษสา
  • รับสอนจัดดอกไม้สด-แห้ง ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล …… (อ่านต่อฉบับเต็ม)

 

Download Business Plan ตัวอย่างแผนธุรกิจ ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ ร้านดอกไม้สด (Fresh Flowers Business Plan) (695.2 KiB, 4,667 hits)


Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

4 Responses to “แผนธุรกิจ ร้านรับจัดดอกไม้สด (Fresh Flowers Business Plan)”

  1. […] บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด 2 (Fresh flowers 2 Sample Business Plan) 695 Kb. แผนธุรกิจ […]

  2. […] บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด 2 (Fresh flowers 2 Sample Business Plan) 695 Kb. แผนธุรกิจ […]

  3. […] บ้านใร่กาแฟ (Banrie?coffee Sample Business Plan) 321 Kb. แผนธุรกิจ รับจัดดอกไม้สด 2 (Fresh flowers 2 Sample Business Plan) 695 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie