แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ ภายในประเทศ (Guided Tour Sample Business Plan)

แผนธุรกิจนำเที่ยวและไกด์ทัวร์

แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายในประเทศ (Tourism Sample Business Plan)

ในปัจจุบันอตุสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็น ได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในแต่ละปี มีไม่ต่ำกว่า 7 ล้านคน อุตสาหกรรมนี้ทำรายได้ให้กับประเทศถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี ธุรกิจนำเที่ยวจึงเป็น ธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโต และสำหรับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจนำเที่ยว ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ ประกอบการตัดสินใจ

 • รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ ผู้ประกอบการควรชอบเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อชมทัศนียภาพตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เช่น ป่าไม้ น้ำตก ทะเล เกาะ เป็นต้น
 • มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจนำเที่ยว และติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจนี้อยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยว มีข้อมูลการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งซื้อขายของที่ระลึก รวมทั้งผู้ประกอบการควรจะติดตาม ข่าวสารข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทางหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนได้จัดทำไว้
 • มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ผู้ประกอบการต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น และผู้ประกอบการควรสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นนักวางแผนที่ดี ผู้ประกอบการจะต้องวางแผนการจัดนำเที่ยว โดยจัดเตรียมศึกษาเส้นทางที่จะไป ที่พักร้าน อาหารที่จะแวะรับประทาน ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงการจัดเตรียมพนักงานไว้คอย แนะนำและอำนวนความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
 • มีใจรักการให้บริการ เนื่องจากการนำเที่ยวเป็นธุรกิจประเภทการให้บริการ ผู้ประกอบการจึงควรมีใจรักในการให้บริการ ด้วยความซื่อสัตยื จริงใจ เป็นกันเอง และสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และวนเวียนกลับมาใช้บริการอีก

2. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานท้องที่ : การขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว

3. การตลาด 

3.1 ภาพรวมทางด้านการตลาด

สถานการณ์ภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วยปี 2541- 2543 การท่องเที่ยวถือเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทย ฟื้นตัว โดยสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก และยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

แม้ในปี 2544 ภายหลังการก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา จะเป็นผลให้การท่องเที่ยวไทยลดลง อย่างเห็นได้ชัด แต่พอถึงช่วงต้นปี 2545 สถานการร์ต่างๆ เริ่มคลี่คลายในทิศทางดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น เพราะประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจต่อความปลอดภัยในประเทศไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยให้คึกคัก และดึงดูด นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในปีต่อๆ ไป จะมีอัตราเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าตลาดธุรกิจนำเที่ยวในประเทศยังมีช่องทางโอกาสอยู่ไม่น้อย

3.2 กลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้า

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนำเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าระดับ A คือ กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้สูง มีฐานทางการเงินดี มีอำนาจการซื้อสูง ได้แก่ ผู้บริหาร นักการเมือง เจ้าของ กิจการ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าระดับนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัทนำเที่ยวขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านการบริการที่ดี
2. กลุ่มลูกค้าระดับ B คือ กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้ปานกลาง ฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณา ได้แก่ พนักงานบริษัท ข้าราชการ นักวิชาการ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าระดับนี้มักใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
3. กลุ่มลูกค้าระดับ C คือ กลุ่มลูกค้าที่มีระดับรายได้น้อย ฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีนักและจะใช้ราคาในการตัดสินใจโดยไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องการบริการ กลุ่มลูกค้าระดับ C ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน พนักงานโรงงาน เป็นต้น

 

เลือกคลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ Business Plan ที่นี่

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

5 Responses to “แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ ภายในประเทศ (Guided Tour Sample Business Plan)”

 1. […] (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายใ… (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว […]

 2. […] (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายใ… (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว […]

 3. […] (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายใ… (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว […]

 4. […] (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายใ… (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว […]

 5. […] (CarCare Sample Business Plan) 775 Kb. แผนธุรกิจ นำเที่ยวและไกด์ทัวร์ภายใ… (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie