แผนธุรกิจ ร้านเกมส์และอินเตอร์เนตคาเฟ่ (Game and Internet Cafe Business Plan)

game and internet cafe

แผนธุรกิจเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

แผนธุรกิจ ร้านเกมส์และอินเตอร์เนตคาเฟ่ (Internet Cafe Games Business)

ธุรกิจร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ มีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตและเกมส์ต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันได้ โดยใช้เครือข่ายแบบ Lan หรือ Local Area Network ซึ่งทำให้การเล่นเกมส์สามารถเชื่อมต่อกันได้ กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) ต่างๆ มากมาย เพื่อใช้ในการดำเนินการ เช่น ลำโพง เมาส์ คีร์บอร์ด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ กิจการจะไม่ค่อยซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นเงินเชื่อ แต่มักจะซื้อเข้ามาใช้ในรูปแบบเงินสดเลย อย่างไรก็ตามเจ้าของกิจการก็ยังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาค่าเสื่อมราคาของรายการเหล่านี้ในการประกอบการพิจารณากำไรขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่เสมอ

ส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนหลักๆ ของกิจการได้แก่ ค่าไฟ เงินเืดือนพนักงาน ค่าเช่า (ในกรณีที่ไม่ได้มีอาคารหรือห้องเช่าเป็นของตนเอง) อย่างไรก็ตาม ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ต่ออินเตอร์เน็ตก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสำคัญด้วย อีกทั้งยังมีค่าบริการอินเตอร์เน็ตที่กิจการมักซื้อเหมาเป็นแพคเกจและในบางครั้งก็มีค่าใช้จ่ายโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่นำมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเกมส์ แผนโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น

 

ดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ ร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ ร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ (Internet game cafe business) (225.2 KiB, 12,707 hits)

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

One Response to “แผนธุรกิจ ร้านเกมส์และอินเตอร์เนตคาเฟ่ (Game and Internet Cafe Business Plan)”

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie