“Matching” กลยุทธ์ธุรกิจจับคู่กับการเข้ามาของ AEC ที่ SMEs ไม่ควรมองข้าม

Krunsri SME Matching 2014

Krunsri SME Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

การทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาพันธมิตรธุรกิจ การหาพันธมิตรธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะทำได้

เมื่อผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ต่างก็มองธุรกิจของตนเองเป็นหลัก ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคต โดยลืมให้ความสำคัญของการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่แท้จริง การที่ผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบันยังคงเป็น SMEs เช่นเดิม โอกาสที่เติบโตและแข็งแกร่งไปจนถึงขยายธุรกิจให้เติบใหญ่และมั่นคงได้ในอนาคตนั้น ยังคงเป็นเรื่องไกลตัว เนื่องจาก SMEs ในปัจจุบันจะแข่งขันกันเอง มองผู้ประกอบอื่นเป็นคู่แข็งขันทางธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา ก็จะยิ่งทำให้ SMEs หลายรายปิดตัวลง เนื่องจากทนกระแสการแข็งขันที่รุนแรงไม่ไหว การตลาดล้มเหลว มีเงินทุนไม่เพียงพอ หรือขาดสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถรับมือกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ ในที่สุดก็ล้มหายตายจากไป จึงทำให้ SMEs ขาดเสถียรภาพในด้านความมั่นคง นั่นหมายถึง SMEs ไทย มีโอกาสล้มได้ตลอดเวลา และยิ่งต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับกับตลาด AEC ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกที่จะต่อสู่กับตลาดต่างชาติที่มีความพร้อมมากกว่า ทั้งในด้านบุคลากร ทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ทางเดียวที่จะรอดพ้นจากการเข้ามาของตลาดต่างชาติได้ ก็ต้องหันมามองธุรกิจร่วมกัน ความร่วมมือกัน เพื่อผลักดัน และเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ SMEs ไทยให้สามารถอยู่รอดและต่อสู่กับตลาดต่างชาติได้ จึงหนีไม่พ้นที่ SMEs ไทยจะต้องจับมือกัน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ SMEs เสริมความเข้มแข็งทางด้านความรู้ ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้งตลาดออนไลน์

Krungsri Business Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ธนาคาร กรุงศรี SME ร่วมกับ ล็อกซเล่ย์ ซีพีออลล์ และพีเพิลมีเดีย จัดงาน “Krungsri Business Matching Day 2014” ณ โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยธนาคารกรุงศรีฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ SME ซึ่งภายในงานก็จะมีคู่ค้าที่ร่วมลงชื่อเข้ารับฟังในงานสัมมนาฯ จำนวนมากมาย เพื่อเพิ่มความพร้อมให้กับ SMEs โดยกูรูตัวจริงในตลาด AEC และตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้ร่วมเสวนา โดย

คุณณัฐพล เดชวิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน) ท่านมองว่าการเข้ามาของ AEC เป็นการรวมกลุ่มประเทศ อาเซียน เมื่อรวมประเทศไทยเข้าไปแล้ว ก็จะมีประชากรรวม กว่า 600 ล้านคน ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ทำให้ SMEs ต้องหันกับมามองตัวเอง ว่าเราจะต้องพัฒนาในด้านใดบ้างเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับตลาดต่างชาติได้ ทั้งในแง่ของตลาดในประเทศและการทำตลาดต่างประเทศ โดยท่านได้ให้มุมมองการทำตลาดต่างประเทศว่ากลุ่มประชากรมุสลิมถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรโลก ซึ่งเราควรหันมาให้ความสำคัญในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายให้กับกลุ่มคนมุสลิมได้ และมองว่าประเทศที่น่าสนใจในตลาด AEC มีอยู่ 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย พม่า และ กัมพูชา ถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตเร็วและมีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุน”

คุณชุลิดา แท่นเพ็ชร์รัตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการตลาด SME มองว่า ตลาดอาเซียน ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ซึ่ง SMEs ไทย ต้องหันกลับมามองธุรกิจของตัวเอง โดยการพัฒนา 3P คือ Product เน้นที่การวิจัยและพัฒนาให้มีความแตกต่าง การศึกษาผู้บริโภคเพื่อหาความต้องการ Process เน้นที่ขบวนการผลิต การพัฒนาแรงงานและการลงทุน และ Partner คือการหาคู่ค้าที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพ ก็จะทำให้การทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งมองว่า ทั้ง 3P ที่สำคัญที่อยากให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าใจและนำไปปรับใช้ในกิจการ และคุณชุลิดา ยังได้กล่าวเสริมว่า ธนาคารกรุงศรีฯ เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มนักลงทุนที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ทาง BTMU เข้ามาถือหุ้นใหญ่ จึงทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย หรือในประเทศอื่นๆ ที่ทาง BTMU มีสาขาอยู่ ก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงศรีฯ ได้ ซึ่งทางธนาคารฯ ก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เพื่อรองรับผู้ประกอบการ SMEs อยู่แล้ว” ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียว

คุณสุรชา ชีพชล เจ้าของธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ โชคดี บริษัท ซิกม่า ฟูดส์ มาร์เก็ตติ้งค์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้หลากหลายชนิด มองว่ากลุ่มผู้บริโภคสามารถแบ่งตลาดออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาด MT (Modern Trade) และ ตลาด TT (Traditional Trade) โดยเลือกที่จะจับตลาด TT ก่อน เนื่องจากยังไม่มีทุนมากพอที่จะลงโฆษณาสื่อทีวีได้ ซึ่งต้องใช้ทุนมหาศาล และให้ความสำคัญของต้นทุนผลิตภัณฑ์ และการกระจายสินค้าเข้าตลาดของบริษัทฯ จะใช้วิธีหา Agent ที่เก่งๆ และมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ และมองว่าผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถอยู่ในตลาดได้จะต้องสามารถทำให้ต้นทุนได้ต่ำที่สุด สินค้าต้องดีและมีคุณภาพ มีอายุการเก็บรักษานาน มีเทคโนโลยีที่ดีและมีขีดความสามารถในด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพด้วย เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ และให้มุมมองเพิ่มเติมว่า มองธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วเดินตามรอยผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดยทำตลาดเหมือนกัน” เป็นต้น

Krungsri Business Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

ภายในงานยังมีหัวข้อเสวนาเรื่อง “O2O : Online 2 Offine  ดึงลูกค้าด้วยออนไลน์ สร้างกำไรที่หน้าร้าน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา โดย ผรินทร์ สงฆ์ประชา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) คุณบรรณสี ธเนศวาณิชย์ บจก. กรีนเอิร์ธ ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม Facy และ Mr. Harry Tan บริษัท แอตเลนติก ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ประกอบการเจ้าของผลิตภัณฑ์ Popcorn New York

ทั้ง 3 ท่านได้ให้ความรู้ความเข้าในและแนวทางการทำตลาด O2O เพื่อดึงลูกค้าด้วยตลาดออนไลน์อย่างไรให้ได้ผลและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด โดยเริ่มจาก

คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา ได้พูดถึงในประเด็น กลยุทธ์ O2O ได้กล่าวว่าธุรกิจออนไลน์ มีการเติบโตขึ้นมาก โดยโมบายอินเตอร์เน็ตกำลังมาแรง และประเทศไทยใช้โมบายอินเตอร์เน็ตเป็นอันดับ 2 ของโลก ฉะนั้น ปัจจุบันการทำตลาดช่องทางเดียวมันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้ว ซึ่งต้องทำตลาดหลายช่องทาง ทั้ง Single Channel Multi Chanel และ Call Chanel เพื่อทำให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ในหลายช่องทาง และทำอย่างไรให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายที่สุด โดยช่องทางที่น่าสนใจคือโมบายอินเตอร์เน็ต นั้นเองที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้ตลอดเวลาและอยู่ติดตัวลูกค้าไปทุกหนทุกแห่ง

คุณบรรณสี ธเนศวาณิชย์ ในประเด็นกลยุทธ์การตลาด ตามอย่างฉลาด ลุกตลาดให้ได้ยอด โดยได้ชี้แนะชี้แนะกลยุทธ์ให้ฟังว่า สินค้าต้องมีจุดขายที่จับต้องได้ สินค้าจะเน้นที่คุณภาพ โดยเมื่อใช้แล้วจะต้องเห็นผลทันที หลังจากนั้นก็ค่อยๆ สร้างแบรนด์และเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆ จนมีสินค้าครบทุกความต้องการของผู้บริโภค หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ผลักดันสินค้าเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายมากยิ่งขึ้นทั้งการจำหน่ายผ่านแคตตาล็อกสินค้า ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ และเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดชั้นนำของประเทศ รวมทั้งยังมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สรุปโดยรวมคือเริ่มจากการทำตลาด Offline ก่อนและจึงเข้าสู่ตลาด Online

Mr. Harry Tan กลยุทธ์การตลาดด้านไอเดีย นวัตกรรมการตลาด และการเชื่อมโยงการสื่อสาร ได้เล่าให้ฟังว่า การเริ่มต้นธุรกิจบริษัท เริ่มจากการเข้าทำตลาดครั้งแรกที่อเมริกา แตกขยายออกไปสู่เกือบทุกทวีปกว่า 20 ประเทศ โดยมีแนวคิดว่า ทำอย่างไรเราจะเข้าใจลูกค้า และลูกค้าต้องเข้าใจเรา สามารถทำสินค้าที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยการพัฒนาและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ได้สินค้าเพื่อคนเอเชียโดยเฉพาะ โดยการร่วมมือกับ CP All หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันสินค้าของบริษัทก็ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

Krungsri Business Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

ซึ่งจากมุมมองดีๆ ของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ก็ทำให้รู้ว่า โอกาสที่ SMEs จะประสบความสำเร็จ เกิดขึ้นได้เสมอ หากมองเห็นช่องทาง และสามารถจับมือกับพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพ คอยให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะและนำพาธุรกิจไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้วหละก็ คำว่า “ความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม” อย่างแน่นอน

Krungsri Business Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

Krungsri Business Matching Day 2014

ในช่วงบ่าย ก็มีกิจกรรมต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน หรือการจับคู่ธุรกิจ Business Matching เข้าเป็นพันธมิตรร่วมกัน โดยมีกลุ่มตัวแทนบริษัท ล็อกเล่ย์ และ ซีพีออลล์ เข้ามาให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ในการที่จะให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเพิ่มช่องทางตลาด การส่งออก และการขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ SME จากธนาคารกรุงศรี SME เพื่อขยายโอกาสทางการลงทุนต่อไป รวมทั้ง SME Clinic ที่ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาการผลิต บรรจุภัณฑ์ การตลาดออนไลน์ และการลงทุน โดยที่ปรึกษาจากกรุงศรี SME ซีพีออลล์ และพันธมิตรของธนาคารฯ ภายในงาน ซึ่งล้วนแต่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและให้โอกาสในการในการต่อยอดธุรกิจ SMEs ให้มีความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถทั้ง ทางด้านกลยุทธ์ เทคนิคต่างๆ การทำตลาดที่มีประสิทธิภาพและที่ขาดไม่เลย ก็คือ การสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจ จากธนาคารกรุงศรี SMEs ซึ่งพร้อมแล้ววันนี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าและเดินไปด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอนาคตร่วมกัน

5 กลยุทธ์สร้างจุดขายแบบ O2O

5 กลยุทธ์สร้างจุดขายแบบ O2O

“ เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว SMEs ไทยในสงครามตลาด AEC ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ คุณคิดว่าศึกครั้งนี้ ใครคือตัวจริงที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณ.. คำตอบคงมีอยู่ในใจของคุณแล้ว ………….”

ขอขอบคุณ : Krungsri SMEs ธนาคารกรุงศรี SMEs ที่เป็นแรงสนับสนุนให้ SMEs ไทยเติบโตในเวทีโลกได้อย่างเข้มแข็ง และยืนหยัดเพื่อ SMEs ไทยด้วยดีเสมอมา 

เขียนและเรียบเรียงโดย : SMEsplannet 

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie