ธุรกิจ ร้านเครื่องเขียนอุดมพานิช ตัวอย่างธุรกิจ กรณีศึกษาสำหรับ SMEs

ธุรกิจ ร้านเครื่องเขียนอุดมพานิช ขอเป็นอันดับสอง ความเป็นมา บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ นำเข้า จัดจำหน่ายและผลิตเครื่องเขียนที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ...

ธุรกิจ ขาวแตนนํ้าแตงโม ตัวอย่างธุรกิจ กรณีศึกษาสำหรับ SMEs

ธุรกิจ ขาวแตนนํ้าแตงโม สแน็คไทย ใสใจสุขภาพ “ขาวเหนียวแผนกลม ทอดลงในกระทะ พอไดที่จึงยกลงพัก แลวตกแตงดวยหนาตางๆ” นี่คือสวนหนึ่งในการทําตากแหงขาวแตนนํ้าแตงโม ...

ธุรกิจ ขายปลาสวยงาม ตัวอย่างธุรกิจ กรณีศึกษาสำหรับ SMEs

ธุรกิจ ขายปลาสวยงาม เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 20,000 – 30,000 บาท วัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับธุรกิจขายปลาสวยงาม ตู้เลี้ยงปลา เครื่องทำออกซิเจน ตู้พักปลา กระชอนช้อนปลา ...

ธุรกิจ ขนมบ้านอัยการ เบเกอรี่ ขนม ตัวอย่างธุรกิจ กรณีศึกษา SMEs

ธุรกิจ ขนมบ้านอัยการ  สำเร็จได้ เพราะไม่เคยหยุดนิ่ง ความเป็นมา ขนมบ้านอัยการ เริ่มต้นจากแนวคิดของสมาชิกในครอบครัวสวัสดิ์พูน ซึ่งมีอาชีพประจำเป็น ข้าราชการอัยการ ...
แผนธุรกิจอินเตอร์เน็ตโฟน

แผนธุรกิจ อินเตอร์เน็ตโฟน (Internet Phone Sample Business Plan)

  แผนธุรกิจ อินเตอร์เน็ตโฟน (Internet Phone Sample Business Plan)  ภาพรวมธุรกิจ อินเตอร์เน็ต นั้นมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างมากในหลายวงการโดยเฉพาะในวงการไอที ในปี 1999 ...

แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสาร สำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan)

แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเอกสาร สำหรับสำนักงาน (Mr. file Sample Business Plan) บริษัท มิสเตอร์ไฟล์จำ กัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทจัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์เก็บเอกสารทางธุรกิจ ...
Page 1 of 11
Powered by SMEsplannet · Designed by junkie