แผนธุรกิจ สปา (SPA Shop Sample Business plan)

แผนธุรกิจสปา (spa business plan)

แผนธุรกิจสปา (spa business plan)

แผนธุรกิจ สปา

ธุรกิจ สปา ตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอย ได้มีความพยายามที่จะดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาในรูปแบบของบริการการท่องเที่ยว ยิ่งในภาวะที่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือซาร์สเป็นปัญหาในย่านเอเซีย ทำให้นักเดินทางมาประเทศไทยลดน้อยลง

รัฐบาลจึงต้องหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้น หนึ่งในนั้นคือ การท่องเที่ยว เนื่องจากโรงแรมในประเทศไทยมีการบริการที่ดี และกิจการ สปา ก็กำลังเป็นที่แพร่หลายตามโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ มากมายจึงเป็นจุดขายอีกแบบหนึ่งที่หวังจะดึงเงินตราเข้าประเทศ แต่ก่อนที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาใช้บริการ คนไทยเองก็ได้เริ่มมีความนิยมและมีการใช้บริการเพิ่มขึ้นบ้างแล้วในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงได้สร้างความเครียดในการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ และปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะความต้องการความผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆ จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนในกรุงเทพมหานครมากกว่าร้อยละ 48 หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติในการบำบัด ทำให้ตลาดการดูแลรักษาสุขภาพมีการขยายตัวมากขึ้น

ตลาดสปา เป็นตลาดที่มีมูลค่าและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูง โดยในปี 2545 ตลาดมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3,655 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตสูงมากถึงร้อยละ 64 ในช่วงปี 2543 – 2545 ที่ผ่านมา จากผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณ 250 ราย โดยที่รายได้ประมาณ 2,294 ล้านบาท หรือร้อยละ 80 ของตลาดรวม ได้มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจ และจากแนวโน้มการเติบโตทาง ธุรกิจสปา นี้เอง ทำให้มีการคาดการณ์ว่าตลาด สปา น่าจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก 3 ปี ข้างหน้า โดยตลาดน่าจะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 4,200 ล้านบาท ส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดเติบโตก็เนื่องมาจากการเปิดให้มี บริการสปา ในโรงแรมและรีสอร์ทเกือบทุกที่เพิ่มมากขึ้น

จากการที่ สปา ได้กลายมาเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ในการที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องการการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สปา ที่เปิดให้บริการยังมีจำนวนไม่มากนักโดยเฉพาะ สปา ที่เปิดแบบสแตนอโลน ดังนั้นจึงทำให้บริษัท The Spa มองเห็นแนวทางและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนทำธุรกิจประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีจำนวน สปา ที่เปิดให้บริการยังมีไม่มากนัก แต่อุตสาหกรรมนี้กำลังตกอยู่ในสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นการที่จะดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ทำเลที่ตั้ง ราคาค่าใช้บริการ สินค้าและการบริการ แต่ที่สำคัญที่สุดได้แก่ การเลือกทำเลสถานที่ตั้งและการสร้างจุดขายที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและ
เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และจากปัจจัยเหล่านี้เองที่ทำให้ทาง The Spa ซึ่งเป็นรูปแบบของ Destination Spa ขนาดพื้นที่ให้บริการ 2,000 ตารางเมตร มีความมั่นใจที่จะสามารถดำเนินและประสบความสำเร็จในธุรกิจ สปา ได้ เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญเช่น ทำเลที่ตั้งของ The Spa ที่จะเปิดให้บริการตั้งอยู่ที่ถนน บางนา-ตราด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ด้านหน้าของตึกไพโรจน์กิจจา ห่างจากเซ็นทรัลบางนาไปประมาณ 100 เมตร บริเวณพื้นที่ด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ จึงเป็นทำเลที่เดินทางไปมาสะดวกและผู้ที่เดินทางไปมาบริเวณนั้นสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีการให้บริการที่ครบวงจร เช่น บริการนวด และเสริมความงาม โดยเฉพาะบริการนวดที่ทาง The Spa จัดให้มีการนวดที่บ้าน (Spa Delivery) เป็นจุดเด่นแตกต่างจาก สปา ทั่วไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ที่ต้องการการผ่อนคลายแต่ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน และการตกแต่งสถานที่ทั้งภายนอกและภายในที่ลงตัว โดยการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัย และความเป็นธรรมชาติ สงบ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสถานที่ และรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้ามาใช้บริการ

ตลาดสปา
สภาพตลาดปัจจุบัน

  • วิธีการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายความเครียด

สภาพเศรษฐกิจสังคมและการแข่งขันเชิงธุรกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาด้านสุขภาพไม่ว่าจะอยู่ในสถานะภาพของเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างเองก็ตาม จึงเป็นเหตุผลให้ผู้บริโภคเริ่มสนใจและเอาใจใส่ดูแลและรักษาสุขภาพอย่างจริงจังเพิ่มขึ้นผู้บริโภคเหล่านี้มีทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพ และมีวิธีการผ่อนคลายได้หลายรูปแบบ เช่น การเข้าศูนย์กีฬา วิ่ง และเต้นแอโรบิคตามสวนสาธารณะ การฝึกโยคะ การไปดูหนังหรือเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้า แต่วิธีการผ่อนคลายที่กำลังมาแรงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายคือ การเข้ามาใช้บริการใน สปา ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคคลายความเครียดแล้ว การบริการบางประเภทใน สปา ยังเป็นการเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วยแต่เนื่องจาก 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ สปา ที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทตามสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนไม่สะดวกที่จะไปใช้บริการ นอกจากนี้ อัตราค่าบริการของบรรดาธุรกิจ สปา ซึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมและรีสอร์ทดังกล่าวก็มีราคาที่สูงมาก ทำให้เป็นอุปสรรคของสถานบริการเหล่านี้ที่ต้องมุ่งการทำตลาดเป้าหมายของตนไปที่ผู้บริโภคระดับสูงเท่านั้น ดังนั้นถ้ามีบริการ สปา ที่เปิดแบบสแตนอโลนเพิ่มมากขึ้นและมีอัตราค่าบริการปานกลาง ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการใช้บริการ

โอกาสทางธุรกิจ

จากปัจจัยที่เอื้ออำนวยหลายอย่างในการลงทุนเช่น ตลาดที่มีมูลค่าสูงถึง 3,655 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องประมาณ ร้อยละ 40 ต่อปี และจากช่องว่างของสภาพตลาดส่วนใหญ่ที่มีการเปิด สปา ในเฉพาะส่วนของโรงแรมและรีสอร์ทและมีราคาค่าใช้บริการที่สูงแนวโน้มของผู้บริโภคที่เริ่มหันมาดูแลรักษาสุขภาพ และหาวิธีการผ่อนคลายด้วยการใช้สมุนไพรมีมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือน้ำมันหอมที่ใช้นวด ที่มีสรรพคุณในการช่วยบำบัดรักษาอาการต่างๆ ได้ พร้อมกับให้กลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการหาแหล่งเงินกู้เพื่อมาลงทุนในธุรกิจก็
สามารถทำได้ง่ายกว่าสมัยก่อน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและเล็กจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ ทำให้ทางบริษัท The Spa เล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจและเป็นการสร้างให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการเลือกดูแลรักษาสุขภาพและการผ่อนคลายด้วยวิธี
ธรรมชาติ…………

Download Sample Business Plan ตัวอย่าง แผนธุรกิจ สปา (SPA Shop Sample Business plan) ได้ที่นี่ 

  แผนธุรกิจ ร้านสปา (Spa Shop Sample Business Plan) (421.6 KiB, 14,529 hits)

รูปภาพประกอบจาก : tkc.go.th

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

5 Responses to “แผนธุรกิจ สปา (SPA Shop Sample Business plan)”

  1. […] ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ […]

  2. […] ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ […]

  3. […] ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ […]

  4. […] ร้านถ่ายรูป (Photo Shop Sample Business Plan) 178 Kb. แผนธุรกิจ ร้านสปา (SPA Shop Sample Business plan) 422 Kb. แผนธุรกิจ คาร์แคร์ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie