แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan)

นวดแผนไทย

แผนธุรกิจนวดแผนไทย

แผนธุรกิจนวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan)

ปัจจุบันปัญหาเมื่อยขบ อาการปวดตามร่างกายหรืออาการเครียด มักจะเกิดขึ้นกับหลายคน โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานนานๆ คอตกหมอน หรือเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ทำให้ธุรกิจนวดแผนไทยเกิดขึ้นมากมาย เพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพและคลายเครียด ธุรกิจนวดแผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ ผู้ต้องการมีธุรกิจของตนเอง

การตลาดธุรกิจนวดแผนไทย 

1. ภาพรวมการตลาด 
การนวดแผนไทยเป็นวิธีบำบัดรักษาโรคที่เป็นธรรมชาติที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณ โดยภาพรวมธุรกิจนี้มีมูลค่าตลาดไม่น้อย จากข้อมูลของผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ พบว่าตลาดนวดแผนไทย เมื่อปี 2538 มีมูลค่ากว่าสองหมื่นล้านบาท แต่ปัจจุบัน เชื่อว่ามูลค่ารวมของตลาด ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเติบโตพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เนื่องจากการนวดเป็นบริการที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่ ดังนั้น ลูกค้าที่มาใช้บริการจึงมักอยู่ในกลุ่ม ของผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง ความต้องการของตลาดจะขึ้นอยู่กับทำเลสถานที่เป็นหลัก ธุรกิจนี้ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการคนเดียว รับจ้างนวดตามบ้าน เปิดบบริการนวดในบ้านของตัวเอง หรือเปิดบริการตามแหล่งชุมชน เช่นตลาด หมู่บ้านขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ไปจนถึงเปิดบริการในสถานที่่ค่อนข้างหรูหราเช่น โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น

ปัจจุบันการนวดแผนไทย ยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในแถบต่างๆ เช่น แถบเอเชีย อเมริกา และยุโรป เมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านี้ทดลองใช้บริการแล้ว ได้เกิดความประทับใจในการนวดแผนไทย ทำให้ การนวดแผนไทยโด่งดังข้ามทวีป การนวดแผนไทยจึงเป็นที่ต้องการมากในต่างประเทศ

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มหลักๆ 
– กลุ่มลูกค้าทั่วๆไป ได้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน จากชีวิตประจำวัน ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้บริการนวดทั่วไป
– กลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพเช่น คอตกหมอน ไหล่ติด ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก อัมพฤต อัมพาต

3. ธุรกิจหลัก/เสริม 
โดยธุรกิจหลักคือการบริการนวดแผนไทย ธุรกิจเสริมการนำเสนอสินค้าหรือบริการเสริมอื่นๆ เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรไทย เช่น เครื่องสำอางสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุของไทย บริการเสริมสวยเช่น นวดหน้า ทำผม

4. ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ปัจจุบันรูปแบบการบริการนวดแผนไทยหลักๆ มีดังนี้

4.1 นวดแผนไทย กดจุด จับเส้น
4.2 นวดฝ่าเท้า
4.3 การประคบสมุนไพรสด
4.4 การนวดเพื่อรักษา
4.5 การนวดน้ำมัน

รูปแบบการนวดข้างต้นเป็นการบริการทั่วไปที่มีในท้องตลาด สถานประกอบการแต่ละแห่งไม่จำเป็น ต้องมีครบทุกรูปแบบ ผู้ประกอบการอาจมีบริการน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ได้ แต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาด เล็กโดยทั่วไปจะเน้นการนวดตัว และการนวดฝ่าเท้าเป็นหลัก

5. การกำหนดราคาค่าบริการ 
โดยปกติค่าบริการจะคิดตามชั่วโมงการนวด สถานประกอบการแต่ละแห่งอาจกำหนดราคาค่าบริการ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ให้บริการ และค่าบริการของคู่แข่ง ค่าบริการเป็นดังนี้

  1. นวดตัว โดยเฉลี่ย 300-400 บาท/2 ชั่วโมง
  2. นวดฝ่าเท้า โดยเฉลี่ย 150-250 บาท/2 ชั่วโมง
  3. นวดประคบสมุนไพร โดยเฉลี่ย 300-350 บาท/2 ชั่วโมง
  4. นวดน้ำมัน โดยเฉลี่ย 600-800 บาท/2 ชั่วโมง

 

เลือกคลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจนวดแผนไทย Business Plan ที่นี่

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

3 Responses to “แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan)”

  1. […] แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ […]

  2. […] แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ […]

  3. […] แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย (Thai Massage Sample Business Plan) 265 Kb. แผนธุรกิจ […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie