แผนธุรกิจ นมข้าวไทย (Thai Rice milk Sample business Plan)

แผนธุรกิจนมข้าวไทย

แผนธุรกิจ นมข้าวไทย (Thai Rice milk Sample business Plan)

บริษัทผลิตภัณฑ์นมข้าวไทย จำกัดเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้วัตถุดิบจากข้าวไทยจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและให้ความ สนับสนุนเกษตรกรไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดในปีแรกคือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมข้าว ภายใต้ตรา ยี้ห้อ Supreme Rice ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของบริษัท โดยการค้นคว้าและวิจัยจากทีมงานที่เชี่ยวชาญ ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณะไบโอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผลิตภัณฑ์นมข้าวมีคุณค่าทางโภชนา การสูง ไม่มีคลอสเตอรอลและน้ำตาลแลคโตส ดังนั้นนมข้าวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัย ทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้ จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ ผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นมข้าวของบริษัทมีความแตกต่างจากคู่แข่งทั้งด้านรสชาติ ที่มีความหลากหลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ผลิตภัณฑ์นมข้าว ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีทันสมัยและรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายแก่ผู้บริโภค

ปัจจุบันตลาดของนมข้าวยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากนัก มีภาวะการแข่งขันต่ำ คือมีคู่แข่งเพียง 4 รายเท่านั้น ดังนั้นภาวะอุตสาหกรรมจึงจะพิจารณาจากภาวะอุตสาหกรรมสินค้าทดแทน นั้นคือ นมวัว และนมถั่วเหลืองเป็นหลัก อุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มในปี 2543 มีมูลค่าตลาดนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์จากนม ในประเทศประมาณ 40000 ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 25% และตลาดนมถั่ว เหลืองมีมูลค่าประมาณ 2600 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เฉลี่ยปีละ 10%

จากผลการวิจัยตลาดนมพบว่าผู้บริโภคดื่มนมเพื่อสุขภาพมากที่สุด ประเภทของนมเป็นประเภท พลาสเจอร์ไรซ์ และรสชาติที่ผู้บริโภคชอบ คือรสจืด รสช็อคโกแลต และรสหวานตามลำดับ ขนาดที่ซื้อ คือขนาดเล็ก โดยปัจจัยที่ผู้บริโภคจะคำนึงถึงในการซื้อนมคือ รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ราคา และเลือกซื้อนมที่ซุปเปอร์มาร์เกตมากที่สุด เมื่อวัดระดับการรู้จักผลิตภัณฑ์นมข้าวของผู้บริโภคจะเห็น ว่ามีผู้บริโภครู้จัก 44% และมีผู้เคยดื่มเพียง 22% และจากผลการทดลองชิมจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง รู้สึกชอบรสชาติและกลิ่นของผลิตภัณฑ์นมข้าวมาก รูปแบบผลิตภัณฑ์ควรเป็นประเภทพร้อมดื่ม และ กลุ่มเป้าหมายจะมีช่วงอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มการซื้อนมข้าวมาก

ในด้านราคา จากผลการวิจัยจะเห็นว่าราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็นอันดับ 3 ดังนั้นจึงจัดว่า ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมข้าว คือมี Price Sensitivity สูง จึงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ High-Value และ Markup Pricing คือการตั้งราคาตามคุณค่าที่ผู้บริโภคยอมรับในระดับที่ต่ำกว่าคู่แข่งเล็กน้อยเพื่อ ให้คุณค่าต่อผู้บริโภคมากที่สุด และดึงดูดใจผู้บริโภค และระดับราคาที่เหมาะสมคือ 10 บาท ดังนั้น จึงตั้งราคานมข้าว 200 cc. ที่ราคา 10 บาท

การจำหน่าย บริษัทจะมี 3 ช่องทางหลักคือ ขายตรงผ่าน Kiosk ตามย่านธุรกิจของกรุงเทพกระจาย สินค้าผ่านบริษัทแทรดดิ้งซึ่งมีความเชี่ยวชาญการกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภค และกระจายสินค้าผ่าน Modern Trade คือ Makro และ Tops Supermarket การส่งเสริมการขายเน้นกระตุ้นการรับรู้

เลือกคลิกดาวน์โหลด ตัวอย่าง แผนธุรกิจ น้ำนมข้าวไทย  Business Plan ที่นี่

Comments

comments


ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี smes แฟรนไชส์ franchise แผนธุรกิจ business plan รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการเงิน เขียนข่าว PR บทความธุรกิจ

Share This Post

Related Articles

4 Responses to “แผนธุรกิจ นมข้าวไทย (Thai Rice milk Sample business Plan)”

  1. […] (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย […]

  2. […] (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย […]

  3. […] (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย […]

  4. […] (Tourism Sample Business Plan) 593 Kb. แผนธุรกิจ น้ำนมข้าว (Rice milk Sample business Plan) 778 Kb. แผนธุรกิจ นวดแผนไทย […]

Powered by SMEsplannet · Designed by junkie